MapInfo Pro

Řešení pro pokročilou geografickou analýzu dat

MapInfo Pro je špičkový software pro zobrazení dat a jejich analýzu z geografické perspektivy. Pokud zkombinujete vaše data s mapou, dáte jim nový rozměr a umožní vám to odkrýt v datech struktury a trendy, které by jinak zůstaly skryty. Používejte MapInfo Pro a rozhodujte se na základě kvalitně zpracovaných analýz.

MapInfo Pro
Snadné použití

Uživatelské prostředí se vám po pár dnech vryje pod kůži. I přes širokou škálu funkcí rozhodně nemusíte být IT experti, abyste se naučili program plnohodnotně využívat. Ovládací prvky můžete přizpůsobit svým potřebám, a pokud si přesto nebudete vědět rady, máte k dispozici přehlednou nápovědu.

Přístup k datům
Kromě vlastního formátu podporuje MapInfo Pro přímé otevření celé řady souborových formátů (Microsoft Excel, Access, DBF, CSV,...), relačních a prostorových databází (Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite a celkově standard ODBC) a prostorových dat (AutoCAD DWG/DXF, SHP, DGN,...). Používat můžete také rastry v téměř všech existujících formátech.
Úprava tabulek i mapových dat
Program není omezen pouze na práci s mapou, upravovat v něm můžete i tabulky. Mezi sloupci i mezi více tabulkami můžete provádět sofistikované výpočty. Ale teprve při kombinaci tabulkových dat s mapou ukáže MapInfo Pro svojí skutečnou sílu. Pokud potřebujete upravit mapové objekty, máte k dispozici desítky nástrojů, které jsou jinak k vidění spíše v CAD softwarech.
Mapové zobrazení a analýza dat
Díky průvodcům můžete na pár kliknutí vytvářet tematické mapy, data vzájemně kombinovat a provádět sofistikované analýzy. Pomocí funkce redistriktování můžete sdružovat zvolené administrativní celky (např. oblasti PSČ) a tvořit tak vlastní zájmová území (např. oblasti obchodních zástupců). Přesné informace v mapě zobrazíte pomocí popisů. O přehlednost mapy se starají automatické algoritmy, které zajistí, aby byly popisy dobře čitelné a nepřekrývaly se.
Profesionální výstup
Díky tiskové sestavě můžete vytvořit profesionální mapový výstup, kde nebude chybět legenda nebo měřítko. Vše skládáte přímo na stránku, takže máte pod kontrolou, jak bude mapa vypadat na papíře. Pokud potřebujete mapu do prezentace, nebo pro své kolegy na poradu, na pár kliknutí si výstup uložíte jako obrázek, nebo do PDF. Třešinkou na dortu je možnost vypínání a zapínání mapových vrstev přímo ve výsledném PDF bez nutnosti mít nainstalované MapInfo Pro.

Verze aplikace

MapInfo Pro

Základní verze programu MapInfo Pro využívá 64-bitovou architekturu, uživatelské prostředí je moderní a snadné k naučení. Tato verze obsahuje většinu běžně používané funkcionality, jako je přístup k celé řadě datových i mapových formátů, tvorbu tematických map, SQL dotazování, editační funkce, redistriktování regionů, export map i dat, úpravu struktury tabulek apod. Již v této verzi dostává uživatel také řadu předinstalovaných nadstavbových nástrojů, jako MapCAD, Distance Calculator, Spider Graph a řadu dalších. Jedná se o nejčastěji používanou verzi aplikace.

MapInfo Pro 64-bit

Uživatelské prostředí drží krok s předními světovými výrobci softwaru. Funkce jsou organizovány jako tlačítka do záložek na hlavní tlačítkové liště, všechna okna lze spravovat v několika režimech. Prostředí je možné uživatelsky přizpůsobit.

MapInfo Pro 64-bit

Pro začínající uživatele je k dispozici stručná i kompletní nápověda ke každé funkci. Pokročilí mohou ušetřit čas spouštěním funkcí pomocí klávesových zkratek.

MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro Advanced je rozšířením základní verze programu o funkcionalitu pro práci s rastrovými a gridovými daty. Modul pracuje s novým gridovým formátem MRR (Multi-Resolution Raster), který umožňuje uložení extrémně velkých souborů a i při takto velkých objemech dat jsou odezvy velice rychlé. Formát MRR podporuje numerické i klasifikované gridy, multispektrální snímky a pyramidování. Umožňuje také uložení buněk s různou velikostí v jednom souboru. MapInfo Pro Advanced tak umožňuje analytikům a GIS specialistům analyzovat obrovské datové sady tím nejefektivnějším způsobem.

Více informací
MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro Viewer

MapInfo Viewer je zdarma dostupná aplikace, která uživatelům umožňuje pracovat s pracovními prostředími, které byly připraveny pomocí plné verze programu MapInfo Pro. Podmínkou instalace je bezplatná registrace uživatelského účtu. MapInfo Viewer (od verze 17.0.2) je založen na stejném kódu jako plná verze aplikace MapInfo Pro, takže i uživatelské rozhraní je stejné. Mapové kompozice je možné prohlížet, ukládat mapy do PDF nebo obrázků, ovládat zapnutí/vypnutí vrstev pomocí Ovladače vrstev apod.

Více informací
MapInfo Pro Viewer

Aktuální verze MapInfo Pro - v2019

Aktuální verzí programu MapInfo Pro je verze v2019 (pouze 64-bit).

MapInfo Pro v2019 přináší uživatelům především nové možnosti v oblasti SQL dotazování, generování “hotspot” mapových výstupů a přidává některé chybějící prvky při tvorbě tiskových výstupů pomocí okna Sestava. Prostřednictvím MapInfo Marketplace pak uživatelům poskytuje přístup k celé řadě nadstavbových aplikací.

Více informací
MapInfo Pro - aktuální verze

Specifikace

Funkce

MapInfo Pro je klíčovým desktopovým produktem společnosti Precisely v oblasti prostorových analýz. Na jeho vývoji se již více než 30 let podílejí desítky programátorů. Prostřednictvím svých námětů a připomínek do procesu vývoje zasahuje také řada partnerů a statisíce uživatelů programu po celém světě.

Výsledkem je široká funkcionalita, především v oblasti analýzy, editace, přístupu ke zdrojovým datům a také při tvorbě profesionálního výstupu.

Import dat
 • Schopnost přímého čtení formátů Microsoft Excel, Access, dBASE, ASCII, CSV, SQLite databáze nebo ESRI Shapefile.
 • Další dostupné formáty prostřednictvím zabudovaného importu (DWG/DXF, DGN v7 a v8, KML, VPF a další).
 • Podpora desítek rastrových a gridových formátů.
 • ODBC přístup ke vzdáleným databázím (Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase a další).
Analýza dat
 • SQL dotazování rozšířené o prostorovou složku.
 • Široká paleta editačních nástrojů pro kreslení a editaci mapových objektů (overlay algebra, generalizace, oprava topologických chyb, desítky CAD nástrojů).
 • Tvorba a úprava struktury tabulek.
 • Zobrazení naměřených hodnot z GPS.
 • Jednoduché geokódování – připojení souřadnic k databázovým záznamům.
Vizualizace
 • Tvorba tematických map – kartogramy, sloupcové a koláčové grafy, hustota teček, odstupňované symboly a další.
 • Tvorba "hotspot" map.
 • Změna stylů mapových vrstev i jednotlivých objektů, tvorba popisů, kartografická legenda, měřítko mapy a mnoho dalších funkcí.
 • Tvorba gridových povrchů, případně pokročilá analýza gridových dat pomocí MapInfo Pro Advanced.
 • Redistriktování - tvorba vlastních regionů pomocí sdružování zvolené administrativní jednotky.
Výstupy
 • Navržení tiskové sestavy pro tisk mapy na tiskárně nebo plotru.
 • Export jakéhokoliv okna do obrázku s možností nastavení rozměrů, rozlišení v dpi a formátu.
 • Export mapové sestavy do PDF - vrstveného, nebo jednovrstvého (ve vrstveném PDF může uživatel vypínat a zapínat mapové vrstvy v Adobe Readeru).
 • Široké možnosti nastavení tisku na tiskárně.

Typy licencí

Fixní licence (Node - Locked)
Program je licencován na jednom konkrétním počítači, na kterém je nainstalován. Jedná se o nejčastěji využívaný typ licence.
Plovoucí licence (Concurrent)
Plovoucí licence je nainstalovaná na serveru, ke kterému se připojují MapInfa Pro jednotlivých uživatelů. Program vždy zkontroluje, jestli je na serveru volná licence. Pokud ano, spustí se a licence je po dobu práce s programem obsazena. Podle toho kolik plovoucích licencí společnost zakoupila, tolik instalací MapInfa Pro může v jeden okamžik fungovat. Licenci lze na počítač také vypůjčit až na 365 dní.
Časově omezená licence (Term license)
Jedná se o časově omezenou licenci, a to na dobu 3 let. Po uplynutí této doby se licence automaticky ukončí a není možné ji dále používat (ani aktualizovat). Jde o licenci používanou nejčastěji pro zpracování krátkodobých a střednědobých projektů. Časově omezenou licenci na 3 roky je možné využít u všech výše uvedených typů (fixní, plovoucí, distribuovatelná).

Premium Services

Premium Services je doplňkový balíček programu MapInfo Pro. Obsahuje následující funkce a služby:
 • Mapa Bing Roads - podkladová mapa Microsoft Bing Roads, kterou můžete jedním kliknutím přidat do mapy.
 • Funkce Vyhledat na mapě - vyhledání adresy na mapě.
 • Technická podpora - přednostní přístup k vašim požadavkům na technickou podporu.

Systémové požadavky (64-bit)

Podporované operační systémy
 • Windows 10 (64-bit)
 • Windows 8.1 64-bit
 • Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
 • Windows 2016 Server (64-bit)
 • Windows 2012 Server R2 64-bit SP1
 • Windows 2012 Server R2 64-bit s XenApp 7.5
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1 s XenApp 6.0
Minimální požadavky na hardware

Pro OS Windows 7: Procesor Intel Pentium 1,8Ghz, 4GB RAM, 25GB místa na disku.

Pro OS Windows 8: Procesor Intel Core 2 duo, AMD Athlon X2 nebo lepší, 8GB RAM, 25GB místa na disku.

Pro OS Windows 10: Procesor Intel Core 2 duo, AMD Athlon X2 nebo lepší, 8GB RAM, 25GB místa na disku.

Pro OS Windows 2012/2019 Server: Procesor 3.1 GHz nebo rychlejší vícejádrový, 8GB RAM, 50GB místa na disku.

Zdroje informací

MapInfo komunita

Hlavní komunita kolem programu MapInfo Pro. Najdete zde nejnovější informace o programu, diskuze o problémech, případové studie atd. V rámci komunity dochází k inetrakci uživatelů přímo s členy týmu společnosti Precisely.

MapInfo komunita

Nástroje

Užitečné nadstavbové aplikace pro MapInfo Pro, které si můžete pro svoji licenci programu stáhnout a nainstalovat.

Nástroje