Software

MapInfo Pro

MapInfo Pro je špičkový software pro zobrazení dat a jejich analýzu z geografické perspektivy. Pokud zkombinujete vaše data s mapou, dáte jim nový rozměr a umožní vám to odkrýt v datech struktury a trendy, které by jinak zůstaly skryty. Používejte MapInfo Pro a rozhodujte se na základě kvalitně zpracovaných analýz.

MapInfo Pro
Snadné použití

Uživatelské prostředí se vám po pár dnech vryje pod kůži. I přes širokou škálu funkcí rozhodně nemusíte být IT experti, abyste se naučili program plnohodnotně využívat. Ovládací prvky můžete přizpůsobit svým potřebám, a pokud si přesto nebudete vědět rady, máte k dispozici přehlednou nápovědu.

Přístup k datům
Kromě vlastního formátu podporuje MapInfo Pro přímé otevření celé řady souborových formátů (Microsoft Excel, Access, DBF, CSV,...), relačních a prostorových databází (Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite a celkově standard ODBC) a prostorových dat (AutoCAD DWG/DXF, SHP, DGN,...). Používat můžete také rastry v téměř všech existujících formátech.
Úprava tabulek i mapových dat
Program není omezen pouze na práci s mapou, upravovat v něm můžete i tabulky. Mezi sloupci i mezi více tabulkami můžete provádět sofistikované výpočty. Ale teprve při kombinaci tabulkových dat s mapou ukáže MapInfo Pro svojí skutečnou sílu. Pokud potřebujete upravit mapové objekty, máte k dispozici desítky nástrojů, které jsou jinak k vidění spíše v CAD softwarech.
Mapové zobrazení a analýza dat
Díky průvodcům můžete na pár kliknutí vytvářet tematické mapy, data vzájemně kombinovat a provádět sofistikované analýzy. Pomocí funkce redistriktování můžete sdružovat zvolené administrativní celky (např. oblasti PSČ) a tvořit tak vlastní zájmová území (např. oblasti obchodních zástupců). Přesné informace v mapě zobrazíte pomocí popisů. O přehlednost mapy se starají automatické algoritmy, které zajistí, aby byly popisy dobře čitelné a nepřekrývaly se.
Profesionální výstup
Díky tiskové sestavě můžete vytvořit profesionální mapový výstup, kde nebude chybět legenda nebo měřítko. Vše skládáte přímo na stránku, takže máte pod kontrolou, jak bude mapa vypadat na papíře. Pokud potřebujete mapu do prezentace, nebo pro své kolegy na poradu, na pár kliknutí si výstup uložíte jako obrázek, nebo do PDF. Třešinkou na dortu je možnost vypínání a zapínání mapových vrstev přímo ve výsledném PDF bez nutnosti mít nainstalované MapInfo Pro.

Verze

64MapInfo Pro 64-bit

64-bitové MapInfo Pro využívá 64-bitovou architekturu a disponuje moderním uživatelským prostředím. Hlavní vývoj ve společnosti Pitney Bowes se soustředí právě na 64-bitovou verzi. Funkce jsou rozděleny na několik záložek hlavního ribbonu. Tímto uspořádáním MapInfo Pro drží krok s předními světovými výrobci softwaru. 64-bitovou verzi lze nainstalovat pouze na 64-bitový operační systém.

MapInfo Pro 64-bit

Uživatelské prostředí 64-bitové verze drží krok s předními světovými výrobci softwaru. Funkce jsou organizovány jako tlačítka do záložek na hlavní tlačítkové liště, všechna okna lze spravovat v několika režimech.

MapInfo Pro 64-bit

Pro začínající uživatele je k dispozici stručná i kompletní nápověda ke každé funkci. Pokročilí mohou ušetřit čas spouštěním funkcí pomocí klávesových zkratek.

32MapInfo Pro 32-bit

32-bitové provedení navazovalo na prostředí a ovládání, které uživatelé znali z předchozích verzí. Posledním 32 - bitovým MapInfem Pro byla verze 15.0. S oběma verzemi lze plnohodnotně pracovat, a to i paralelně na jednom PC.

V současné době však již není 32 - bitová verze dále vyvíjena a po vydání verze MapInfo Pro v2019 by již neměly existovat překážky pro přechod na 64 - bitovou verzi.

V případě, že 32 - bitovou verzi stále používáte, přečtěte si stručné informace týkající se přechodu na 64-bitovou verzi, kterou najdete níže na této stránce (Související odkazy > Ke stažení).

MapInfo Pro 32-bit

Ukázka prostředí 32-bitové verze programu MapInfo Pro.

MapInfo Pro v2019

Aktuální verzí programu MapInfo Pro je verze v2019 (pouze 64-bit).

MapInfo Pro v2019 přináší uživatelům především nové možnosti v oblasti SQL dotazování, při generování “hotspot” mapových výstupů a přidává některé chybějící prvky při tvorbě tiskových výstupů pomocí okna Sestava. Prostřednictvím MapInfo Marketplace pak uživatelům poskytuje přístup k celé řadě nadstavbových aplikací.

Informace o verzi 2019
MapInfo Pro - aktuální verze

MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro Advanced je produkt na práci s rastrovými a gridovými daty. Modul pro 64-bitové MapInfo Pro pracuje s novým gridovým formátem MRR - Multi-Resolution Raster. Tento formát umožňuje uložení extrémně velkých souborů a i při takto velkých objemech dat jsou odezvy velice rychlé. Na změnu barevné škály, posuny a přibližování reaguje grid téměř okamžitě. Nový formát podporuje numerické i klasifikované gridy, multispektrální snímky a pyramidování. Dokonce umožňuje uložení buněk s různou velikostí v jednom souboru. MapInfo Pro Advanced tak umožňuje analytikům a GIS specialistům analyzovat obrovské datové sady tím nejefektivnějším způsobem.

Více informací
MapInfo Pro Advanced

Specifikace

Funkce

MapInfo Pro je klíčovým produktem společnosti Pitney Bowes Inc. Na jeho vývoji se již více než 20 let podílejí desítky programátorů přímo v centrále společnosti. Prostřednictvím svých námětů a připomínek do procesu vývoje zasahuje také řada partnerů a statisíce uživatelů programu po celém světě.

Výsledkem je široká funkcionalita, především v oblasti analýzy, editace, přístupu ke zdrojovým datům a také při tvorbě profesionálního výstupu.

Import dat
 • Schopnost přímého čtení formátů Microsoft Excel, Access, dBASE, ASCII, CSV, SQLite databáze nebo ESRI Shapefile.
 • Další dostupné formáty prostřednictvím zabudovaného importu (DWG/DXF, DGN v7 a v8, KML, VPF a další).
 • Podpora desítek rastrových a gridových formátů.
 • ODBC přístup ke vzdáleným databázím (Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase a další).
Analýza dat
 • SQL dotazování rozšířené o prostorovou složku,
 • Široká paleta editačních nástrojů pro kreslení a editaci mapových objektů (overlay algebra, generalizace, oprava topologických chyb, desítky CAD nástrojů).
 • Tvorba a úprava struktury tabulek.
 • Zobrazení naměřených hodnot z GPS.
 • Jednoduché geokódování – připojení souřadnic k databázovým záznamům.
Vizualizace
 • Tvorba tematických map – kartogramy, sloupcové a koláčové grafy, hustota teček, odstupňované symboly a další.
 • Tvorba "hotspot" map.
 • Změna stylů mapových vrstev i jednotlivých objektů, tvorba popisů, kartografická legenda, měřítko mapy a mnoho dalších funkcí.
 • Tvorba gridových povrchů, případně pokročilá analýza gridových dat pomocí MapInfo Pro Advanced.
 • Redistriktování - tvorba vlastních regionů pomocí sdružování zvolené administrativní jednotky.
Výstupy
 • Navržení tiskové sestavy v prostoru papíru.
 • Export jakéhokoliv okna do obrázku s možností nastavení rozměrů, rozlišení v dpi a formátu.
 • Export mapové sestavy do PDF - vrstveného, nebo jednovrstvého (ve vrstveném PDF může uživatel vypínat a zapínat mapové vrstvy v Adobe Readeru).
 • Široké možnosti nastavení tisku na tiskárně.

Typy licencí

Fixní licence (Node - Locked)
Program je licencován na jednom konkrétním počítači, na kterém je nainstalován. Jedná se o nejčastěji využívaný typ licence.
Plovoucí licence (Concurrent)
Plovoucí licence je nainstalovaná na serveru, ke kterému se připojují MapInfa Pro jednotlivých uživatelů. Program vždy zkontroluje, jestli je na serveru volná licence. Pokud ano, spustí se a licence je po dobu práce s programem obsazena. Podle toho kolik plovoucích licencí společnost zakoupila, tolik instalací MapInfa Pro může v jeden okamžik fungovat. Licenci lze na počítač také vypůjčit až na 365 dní.
Distribuovatelná licence (Distributable)
Speciální typ plovoucí licence. Licence jsou také na licenčním serveru, ke kterému se program připojí a licenci obsadí. Licence se však po ukončení programu nevrací na server, ale zůstává na počítači, dokud jí uživatel manuálně nevrátí.
Časově omezená licence (Term license)
Jedná se o časově omezenou licenci, a to na dobu 3 let. Po uplynutí této doby se licence automaticky ukončí a není možné ji dále používat (ani aktualizovat). Jde o licenci používanou nejčastěji pro zpracování krátkodobých a střednědobých projektů. Časově omezenou licenci na 3 roky je možné využít u všech výše uvedených typů (fixní, plovoucí, distribuovatelná).

Premium Services

Premium Services je doplňkový balíček programu MapInfo Pro. Obsahuje následující funkce a služby:
 • Mapa Bing Roads - podkladová mapa Microsoft Bing Roads, kterou můžete jedním kliknutím přidat do mapy.
 • Funkce Vyhledat na mapě - vyhledání adresy na mapě.
 • Technická podpora - přednostní přístup k vašim požadavkům na technickou podporu.

Systémové požadavky (64-bit)

Podporované operační systémy
 • Windows 10 (64-bit)
 • Windows 8.1 64-bit
 • Windows 7 (64-bit SP1)
 • Windows 2019 Server (64-bit)
 • Windows 2019 Server (64-bit s XenApp)
 • Windows 2012 Server 64-bit
 • Windows 2012 Server 64-bit s XenApp 7.0
Požadavky na hardware

Pro OS Windows 7: Procesor Intel Pentium 1,8Ghz, 2GB RAM, 2GB místa na disku.

Pro OS Windows 8: Procesor Intel Core 2 duo, AMD Athlon X2 nebo lepší, 4GB RAM, 25GB místa na disku.

Pro OS Windows 10: Procesor Intel Core 2 duo, AMD Athlon X2 nebo lepší, 4GB RAM, 25GB místa na disku.

Pro OS Windows 2012/2019 Server: Procesor 3.1 GHz nebo rychlejší vícejádrový, 8GB RAM, 50GB místa na disku.

MapInfo Viewer (pouze 64-bit)

MapInfo Viewer je zdarma dostupná aplikace, která uživatelům umožňuje pracovat s pracovními prostředími, které byly připraveny pomocí plné verze programu MapInfo Pro. Podmínkou instalace aplikace MapInfo Viewer je bezplatná registrace účtu u společnosti Pitney Bowes. Předchozí verze této aplikace byly samostatné aplikace s odlišným uživatelským rozhraním. Nová verze (od verze 17.0.2) je nyní založena na stejném programovém kódu jako plná verze aplikace MapInfo Pro, takže i uživatelské rozhraní je stejné. Kromě toho však můžete ukládat mapy do formátu PDF nebo obrázků, otevírat stejné typy souborů jako plná verze a k dispozici je i Ovladač vrstev.

1. Ke spuštění aplikace MapInfo Pro Viewer musí mít uživatel vytvořený účet u Pitney Bowes. Toto je možné provést v aplikaci na záložce „PRO“ > volba "Services" nebo na odkaze ZDE

2. MapInfo Pro Viewer umožňuje otevírat a zobrazovat pracovní prostředí MapInfa (.WOR) a jednotlivé vrstvy ve formátu MapInfo (.TAB).

3. Jsou povoleny vybrané analytické funkce jako např. dotazování, výběry, prohlížení atributových dat (Prohlížeč) nebo zapínání a vypínání vrstev. Je možný tisk a export map a sestav do PDF a k dispozici jsou omezené možnosti editace textu v sestavě před tiskem.

4. Je možné zobrazit dva různé mapové pohledy vedle sebe a synchronizovat pohyb v obou oknech.

5. Jednoduchým způsobem (Ctrl+C > Ctrl+V) je možné vykopírovat tabulková data do MS Excel.

6. Uživatel má možnost využít 3 druhy podkladové mapy (Geomap). Používání podkladových map Bing a vyhledávání je v MapInfo Vieweru povoleno pouze v případě, když má uživatel Bing key a zadá ho v sekci Licencování na záložce PRO.

Omezení aplikace MapInfo Viewer:

- Nejsou povoleny veškeré editační funkce ani uložení změn do pracovního prostředí .WOR.

- Spouštění a používání nadstavbových aplikací není v rámci MapInfo Pro Vieweru povoleno.

Customer Experience Program - program společnosti Pitney Bowes představený od verze 17, který striktně anonymně sleduje činnost uživatele. Tyto informace slouží k identifikaci nejčastěji používaných funkcí a vytipování oblastí pro zlepšení produktu. V případě MapInfo Vieweru nemůže uživatel tento program odmítnout/vypnout, zatímco plná verze programu MapInfo Pro dává uživateli možnost vypnout Customer Experience Program na záložce PRO > Možnosti > Předvolby aplikace.

Zdroje informací

MapInfo komunita

Hlavní komunita kolem programu MapInfo Pro. Najdete zde nejnovější informace o programu, diskuze o problémech, případové studie atd. V rámci komunity dochází k inetrakci uživatelů přímo s členy týmu společnosti Pitney Bowes.

MapInfo komunita

YouTube kanál

Produkt MapInfo Pro má vlastní YouTube kanál, kde najdete desítky videí. Videa se týkají tutoriálů, práce s programem, školení, nebo jde o nahrávky webinarů.

YouTube kanál

Nástroje

Komunita vývojářů zveřejňuje užitečné nadstavbové aplikace pro MapInfo Pro. Stáhnout si můžete kromě výsledné aplikace také její zdrojové kódy a inspirovat se jimi při tvorbě vlastních aplikací.

Nástroje

Zkušební verze

Pokud vás program MapInfo Pro zaujal a chcete ho vyzkoušet, stáhněte si zkušební verzi. Jde o kompletní instalaci a program můžete testovat 30 dní.

Zkušební verze 64-bit Zkušební verze 32-bit