MapInfo Pro Viewer

Aplikace na prohlížení mapových analýz

MapInfo Pro Viewer je bezplatná "prohlížečka" mapových výstupů (pracovních prostředí), které byly předtím vytvořeny pomocí plné verze programu MapInfo Pro. Umožňuje tak rozšíření mapování a geografických analýz mezi více uživatelů ve vaší společnosti.

Instalace
Podmínkou spuštění aplikace MapInfo Pro Viewer je bezplatná registrace uživatelského účtu. Toto je možné provést po instalaci aplikace na záložce „PRO“ > volba "Services". V případě Vašeho zájmu o toto řešení nás prosím kontaktujte a my Vám se stažením i instalací pomůžeme.
Customer Experience Program
Program tvůrce aplikace MapInfo anonymně sleduje způsob používání aplikace. Tyto informace slouží k identifikaci nejčastěji používaných funkcí a vytipování oblastí pro zlepšení produktu. V případě MapInfo Vieweru nemůže uživatel tento program odmítnout/vypnout, zatímco plná verze programu MapInfo Pro uživateli tuto možnost dává v nastavení aplikace.
MapInfo Pro
Základní funkce aplikace
  • MapInfo Pro Viewer umožňuje otevírat a zobrazovat pracovní prostředí MapInfa (.WOR) a jednotlivé vrstvy ve formátu MapInfo (.TAB).
  • Ovladač vrstev - hlavní ovládací panel, ve kterém uživatel nastavuje co si přeje zobrazit v konkrétní mapě (zapnutí/vypnutí vrtev, popisů, tematických map a jejich částí apod.
  • Práce s tabulkami - kromě základního zobrazení mapy umožňuje aplikace MapInfo Viewer základní pohled na data obsažená v jednotlivých vrstvách prostřednictvím tabulky, vč. možnosti třídění a filtrování dat. Tabulková data je také možné jednoduše vykopírovat mimo aplikaci, např. do MS Excel.
  • Práce s objekty na mapě - uživatel si může vypsat atributové informace o objektu na mapě do okna Informace, vybírat objekty pomocí výběrových nástrojů na mapě nebo zadáním jednoduché podmínky (např. vyber mi všechny obce s populací větší jak 10000).
  • Statistika - pro provedený výběr objektů se v okně Statistika zobrazuje součet a průměr všech číselných položek. Uživatel si tak může na mapě jednoduše “vyklikat” zájmovou oblast a MapInfo Viewer mu okamžitě spočítá např. počet obyvatel, počet zákazníků, průměrný počet objednávek nebo další ukazatele, které má uživatel v datech k dispozici.
Kromě základních funkcí uvedených výše umožňuje dále aplikace např. klonování a synchronizaci mapových oken, přetažení mapy do jiné aplikace, export mapy do PDF a další funkce.
Omezení aplikace MapInfo Viewer
Aplikace MapInfo Pro Viewer neumožňuje uživateli používat jakékoliv editační funkce ani uložení změn do pracovního prostředí .WOR. Spouštění a používání nadstavbových aplikací není v rámci MapInfo Pro Vieweru povoleno také.

Uživatelské prostředí

Od verze 17.0.2 je aplikace MapInfo Pro Viewer založena na stejném programovém kódu jako plná verze aplikace MapInfo Pro, takže i uživatelské rozhraní je stejné.


MapInfo RouteFinder

Lokální geoanalýza zobrazená v prostředí aplikace MapInfo Pro Viewer. V levém ovládacím panelu je možné zapínat a vypínat jednotlivé vrstvy, okno Statistika zobrazuje součet a průměr numerických hodnot pro vybrané čtverce na mapě a okno Informace zobrazuje všechny atributy k jednomu vybranému objektu.


MapInfo RouteFinder

Informace k vybraným objektům je možné zobrazit i v tabulce, kde je možné záznamy řadit i filtrovat. Vybrané záznamy je také možné vykopírovat např. MS Excel a mapu vyexportovat do PDF souboru.