GeoMarker Pro

Řešení pro geokódování českých a slovenských adres

GeoMarker Pro je špičkovým nástrojem pro přesné geokódování (přiřazení zeměpisných souřadnic XY), manuální dohledávání a rychlé vyhledání adresy. Společně s programem MapInfo Pro tvoří vynikající kombinaci pro analýzu obchodních a marketingových dat a databázovým systémům umožňuje uchovávat adresní data „pročištěná“ a standardizovaná.

GeoMarker Pro
Automatické geokódování adres

Geokódování je proces, při kterém se databázovým záznamům přiřadí na základě uvedené adresy zeměpisné souřadnice XY. Automatický režim GeoMarkeru umožňuje tuto operaci provádět hromadně. Výsledkem je vytvoření bodové mapové vrstvy se kterou pak může uživatel pracovat v GIS aplikacích, například provádět geografické analýzy zákazníků, optimalizovat trasy obchodních zástupců apod. U každého záznamu je uveden kód dosažené úrovně umístění a maximální odchylka bodu v metrech.

Kontrola a oprava adres
Kromě vlastního doplnění souřadnic dochází v průběhu geokódování ke kontrole vstupních adres. Do nových výstupních sloupců se pak naplní oficiální názvy jednotlivých částí adresy, případně se doplní položky, které na vstupu chyběly (např. část obce, druhé číslo domu, PSČ apod.).
Manuální geokódování a funkce hledání
U záznamů, které se nepodařilo umístit s dostatečnou přesností, je možné použít funkci manuálního geokódování. Ta uživateli nabídne varianty řešení, případně může uživatel umístit záznam manuálně do mapy přesně na místo, které si zvolí. Funkce „Najít“ umožňuje rychlé vyhledání adresy a její zobrazení na mapě.
Algoritmus geokódování
Aplikace využívá sofistikovaný algoritmus, díky kterému je schopna řešit některé aspekty, které mají významný vliv na kvalitu geokódování. Jedná se o řadu českých specifik při zadávání adres, překlepy, neskladebnost PSČ s administrativním členěním apod. Aplikace GeoMarker Pro je dodávána v české jazykové verzi, a to ve verzi pro geokódování českých i slovenských adres.

Ukázka prostředí

Ovládání aplikace GeoMarker Pro je snadné a intuitivní. Proces geokódování se zpravidla skládá z několika jednoduchých kroků, od nastavení vstupu, přes vytvoření výstupních položek až po výslednou statistiku geokódování a manuální geokódování.


GeoMarker Pro

Volba vstupní tabulky a zdrojových položek adresy, podle kterých se bude geokódovat.


GeoMarker Pro

Nastavení výstupu geokódování, tzn. kam se má výsledek uložit, jaké má obsahovat výstupní položky, zda se mají automaticky vytvořit mapové objekty a pokud ano, tak v jakém souřadnicovém systému.

Specifikace

GeoMarker Pro je nadstavbovou aplikací pro MapInfo Pro. Vyžaduje MapInfo Pro verze 12.5 a vyšší. Další systémové požadavky a požadavky na hardware se odvíjí od verze použitého MapInfa Pro.