Mapa PSČ

Mapa oblastí poštovních směrovacích čísel (PSČ)

Oblasti PSČ v *.pdf formátu nebo vektorová mapa PSČ v GIS formátu obsahující regiony a body PSČ umožňující vytvářet nejrůznější geografické analýzy dat, které mají nějaký vztah k regionu se stejným poštovním směrovacím číslem. Poštovní směrovací číslo je v současnosti zpravidla nejrozšířenější geografická informace v České republice, na Slovensku i v dalších zemích. Proto může být snadno použita např. k analýze zákaznických databází, které PSČ obsahují.

Mapa PSČ
Využití
Vektorová mapa se využívá nejčastěji v následujících úlohách:
  • Geografická analýza - například zobrazení počtu zákazníků, nebo obratu v jednotlivých PSČ.
  • Tvorba regionů obchodních zástupců - z ploch PSČ lze jejich sloučením vytvořit oblasti, které budou mít na starosti obchodní zástupci. Během tvorby regionů lze sledovat různé parametry, například počet zákazníků, nebo frekvenci návštěv atd.
Mapa PSČ ve formátu PDF:
  • Mapa pro zobrazování na monitoru - podkladová mapa pro rychlou orientaci přímo na monitoru počítače pomocí volně dostupných aplikací jako Adobe Acrobat DC apod.
  • Nástěnná mapa - po vytištění může sloužit jako nástěnná mapa pro zakreslování, nebo rychlou orientaci. Pozn.: naše společnost obvykle nezajišťuje tisk této mapy. Doporučujeme našim zákazníkům, aby kontaktovali své místní dodavatele tiskařských služeb.

Verze mapy

Mapa PSČ v PDF

Oblasti (regiony) psč jsou zpracované do pdf formátu v kartografickém výstupu, jehož vzhled vidíte na obrázcích níže. Jedná se o oblasti psč zobrazené na podkladové orientační mapě. Kromě ploch PSČ jsou v mapách pro orientaci také hranice krajů, sídla, silnice a další prvky. Toto zpracování je vhodné pro jednoduché zobrazení v pdf prohlížeči jako např. Adobe Acrobat DC, neumožňuje však uživateli zoomování (přibližování mapy např. do detailu ulic apod.). V rámci možností pdf prohlížeče a dostupných tiskáren/plotrů si pak může uživatel mapu tisknout.

K dispozici je v tomto formátu mapa celé České republiky a Slovenska s detailními pohledy pro Prahu, Brno a Bratislavu.

Mapa celé ČR (SR)
Mapa celé republiky je poskytována ve dvou velikostech (jeden list A0 o rozměrech 1189x841 a jeden dvojitý list A0 o rozměrech 1682x1189 mm). Mapy jsou k dispozici v rozlišení tisku 300 nebo 600 dpi.
Detailní pohledy na Prahu, Brno a Bratislavu
Mapy Prahy a Brna na podkladu OpenStreetMap poskytují bližší pohled na regiony psč v těchto městech v tiskovém rozlišení 300 nebo 600dpi. Pro Bratislavu je detail města součástí hlavní mapy (pdf souboru) celé Slovenské republiky.
Mapa PSČ v PDF

Ukázka přehledové mapy oblastí PSČ České republiky.

Mapa PSČ v PDF

Mapa Prahy poskytuje detailnější pohled na Prahu a přilehlé okolí.

Mapa PSČ v PDF

Ukázka přehledové mapy oblastí PSČ Slovenské republiky.

Mapa PSČ v PDF

Detailní pohled na Bratislavu a okolí.

Poznámka
V případě zájmu o zakázkovou přípravu mapy PSČ v PDF formátu pro jednotlivé kraje, Vámi definovanou oblast nebo požadavku na přidání specifických vrstev do mapy (např. vaše pobočky, zákazníci apod.) nás prosím kontaktujte.

Pro MapInfo Viewer

V tomto případě je mapa PSČ uživateli dodána formou tzv. pracovního prostředí (mapové kompozice), kde jsou oblasti PSČ umístěny nad podkladovou mapou. Celé takto vytvořené pracovní prostředí pak uživatel otevírá v aplikaci MapInfo Viewer.

Výhodou této varianty je to, že uživatel může v mapě zoomovat (přibližovat a oddalovat zobrazení), používat další nástroje jako je Info (zobrazení atributových dat o zvoleném objektu), vybírací nástroje nebo nástroj Statistika. Další velkou výhodou je to, že do mapové kompozice můžeme po dohodě s klientem doplnit jeho vlastní zájmové vrstvy (např. vlastní regiony obchodních zástupců, pobočky, zákazníky apod.).

MapInfo Viewer
MapInfo Viewer je zdarma dostupná aplikace, která uživatelům umožňuje pracovat s pracovními prostředími, které byly připraveny pomocí plné verze programu MapInfo Pro. Podmínkou instalace aplikace MapInfo Viewer je bezplatná registrace účtu u společnosti Pitney Bowes.
MapInfo Pro Viewer umožňuje otevírat a zobrazovat pracovní prostředí MapInfa (.WOR) a jednotlivé vrstvy ve formátu MapInfo (.TAB). Jsou povoleny vybrané analytické funkce jako např. dotazování, výběry, prohlížení atributových dat (Prohlížeč) nebo zapínání a vypínání vrstev. Je možný tisk a export map a sestav do PDF. Je možné zobrazit dva různé mapové pohledy vedle sebe a synchronizovat pohyb v obou oknech. Jednoduchým způsobem (Ctrl+C > Ctrl+V) je také možné vykopírovat tabulková data do MS Excel a další funkce.
V aplikaci však nejsou povoleny veškeré editační funkce ani uložení provedených změn do pracovního prostředí. Pokud potřebujete využívat kompletní analytické a editační nástroje pro geografickou analýzu svých dat, můžete mapu PSČ používat v prostředí profesionálního GIS nástroje MapInfo Pro, o kterém se více dozvíte ZDE, nebo nás můžete kontaktovat.
Ukázka prostředí: na obrázku vidíte oblasti PSČ obarvené podle obchodního zástupce v prostředí aplikace MapInfo Viewer. Vlevo se nachází ovladač vrstev, popis na mapě ukazuje kód PSČ a jméno obchodního zástupce.

Ukázka prostředí: na obrázku vidíte oblasti PSČ obarvené podle obchodního zástupce v prostředí aplikace MapInfo Viewer. Vlevo se nachází ovladač vrstev, popis na mapě ukazuje kód PSČ a jméno obchodního zástupce.

Ukázka prostředí: oblasti PSČ jsou obarveny v kategoriích podle počtu zákazníků. Vlevo se nachází ovladač vrstev, info okno a základní statistika vybraných oblastí. Zelenou značkou jsou zobrazeny zákazníci.

Ukázka prostředí: oblasti PSČ jsou obarveny v kategoriích podle počtu zákazníků. Vlevo se nachází ovladač vrstev, info okno a základní statistika vybraných oblastí. Zelenou značkou jsou zobrazeny zákazníci.

Vektorová mapa pro GIS

Vektorovou mapu PSČ dodáváme také v celé řadě GIS formátů, např. MapInfo *.TAB, ESRI Shapefile *.SHP, GML a v různých souřadnicových systémech dle potřeb klienta (WGS84, JTSK, UTM, …..). Mapový balík obsahuje jak polygonovou vrstvu hranic oblastí PSČ, tak i bodovou vrstvu pošt.

Hranice regionů PSČ
Hranice regionů poštovních směrovacích čísel patří mezi nejvíce používané mapové vrstvy pro uživatele z obchodních společností. Splňuje nejzákladnější potřebu k analýze klientů, zákazníků nebo obchodů. Tato vrstva umožňuje snadné vyhledávání v mapě podle PSČ. Oblasti je možné obarvovat podle obratu, počtu zákazníků nebo dalších atributů dle dostupnosti dat a funkcionality používaného GIS nástroje. Vrstva je také ideální pro tvorbu regionů obchodních zástupců a dalších zájmových oblastí.
Bodová vrstva PSČ
Mapová vrstva, která geograficky reprezentuje každé poštovní směrovací číslo v České a Slovenské republice. Je to ideální produkt pro geokódování obchodních databází, tj. umístění zákazníků, obchodů, skladů nebo kanceláří na mapu podle PSČ.
Vektorová mapa PSČ

Vektorová mapa PSČ - kombinace hranic regionů PSČ s bodovou vrstvou pošt.

Vektorová mapa PSČ

Vektorová mapa PSČ - příklad geografické analýzy nad regiony PSČ.

Specifikace (vektorová mapa)

Česká republika

Atributy

Datová sada obsahuje kód a název PSČ.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP. Data jsme dále schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84, UTM a další dle dohody.

Slovensko

Atributy

Datová sada obsahuje kód a název PSČ.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP. Data jsme dále schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84, UTM a další dle dohody.

Ostatní země

Vzhledem k rozsáhlé síti našich partnerů v zahraničí jsme schopni zajistit mapy PSČ nejen pro sousední státy ČR, ale i z velké části zemí světa. Úroveň detailu mapových podkladů z různých zemí se může lišit.