Kupní síla obyvatel

Údaje o úrovni kupní síly obyvatelstva v regionech

Mapová vrstva s připojenou informací o regionálních rozdílech v úrovni kupní síly obyvatelstva. Indexy jsou zpracovány na základě modelování širokého spektra dat z oficiálních zdrojů doplněných o informace z účelově řízených primárních výzkumů obyvatelstva a domácností. K údajům o kupní síle je možné získat také nadstavbové vrstvy s informacemi o výdajovém potenciálu obyvatel a domácností a indexu tržního významu měst.

Kupní síla obyvatel
Využití
Výstupy tohoto unikátního vyhodnocení kupního potenciálu spotřebitelů slouží především:
 • Pro plánování marketingových, obchodních a rozvojových aktivit v jednotlivých oblastech.
 • Jako důležitý komparativní pohled na konkrétní území (hodnoty za dané územní celky jsou srovnávány s republikovým průměrem).
 • Rozšíření základních socioekonomických informací o obyvatelstvu a domácnostech na úrovni obcí a regionů PSČ.

Verze

Kupní síla obyvatel

Kupní síla obyvatel za obce se používá především jako výborný doplněk k běžným demografickým údajům o obcích a regionech poštovních směrovacích čísel.

Výsledky jsou založeny na modelovém zpracování širokého spektra datových vstupů z oficiálních zdrojů (demografická a vzdělanostní struktura populace, úroveň příjmů, struktura zaměstnanosti a další ekonomické charakteristiky, struktura osídlení) a také dalších výzkumů.
Kupní sílu obcí je možné zobrazit formou inflexní barevné škály (nadprůměrné, průměrné a podprůměrné obce) jak vidíte na obrázku.

Výdajový potenciál

Výdajový potenciál ukazuje, kolik finančních prostředků vydají ročně obyvatelé jednotlivých obcí (regionů PSČ) za maloobchodní zboží. Údaje jsou rozděleny dle sortimentu, dostupné jsou také údaje o celkových výdajích obyvatel za tento sortiment pro dané území. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.

Celkový výdajový potenciál je možné zobrazit pomocí tematické mapy rozmezí, kterou je možné dále rozšířit o strukturu výdajů pomocí koláčového nebo sloupcového grafu (jak vidíte na obrázku).

Index tržního významu (obratový potenciál měst)

Index tržního významu představuje informaci, v jakých městech se peníze v maloobchodu skutečně utrácejí v porovnání k průměrným maloobchodním výdajům obyvatel. Index slouží jako vhodný rozhodovací podklad při expanzní politice organizací, poukazuje na atraktivitu jednotlivých měst v oblasti maloobchodu a jejich schopnost akumulace dostupné kupní síly. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.

Specifikace

Kupní síla obyvatel

Datová sada kupní síly obyvatel je k dispozici pro tyto administrativní územní jednotky:

 • Okresy
 • Obce
 • Oblasti PSČ
Atributy

Atributy kupní síly jsou tvořeny údaji o počtu obyvatel a domácností, indexem kupní síly na obyvatele a indexem kupní síly na domácnost ČR.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Výdajový potenciál

Datová sada výdajového potenciálu je k dispozici pro tyto administrativní územní jednotky:

 • Okresy
 • Obce
 • Oblasti PSČ
Atributy

Atributy výdajového potencionálu obsahují informaci o průměrném výdaji za daný sortiment dle odvětví na obyvatele a za danou územní jednotku pro následující kategorie:

 • Potraviny
 • Drogerie a kosmetika
 • Textil a obuv
 • Sport
 • Nábytek
 • DIY
 • Ostatní non-food
Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Index tržního významu (obratový potenciál měst)

Index je dostupný pro všechna města ČR nad 10 000 obyvatel pro kategorii rychloobratového zboží a nepotravinového zboží.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Ostatní země

Vzhledem k rozsáhlé síti našich partnerů v zahraničí jsme schopni zajistit mapy s údaji o kupní síle a výdajovém potencionálu nejen pro sousední státy ČR, ale z velké části i pro řadu zemí světa. Úroveň detailu mapových podkladů z různých zemí se může lišit.