Často kladené dotazy

Níže najdete nejčastěji kladené dotazy rozčleněné podle základních oblastí, kterými se naše společnost zabývá. Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti, kontaktujte nás.

Zkratka pro Geografický Informační Systém. Na rozdíl od běžných informačních systémů obsahují data prostorovou složku (tzn. mají svoji polohu). Díky tomu je možné data nejrůznějšího typu geograficky lokalizovat, analyzovat a vizualizovat. Jedná se o zcela unikátní pohled na data, kterého není možné docílit pomocí standardních databázových řešení.
Vektorová mapa se zpravidla skládá z bodů, linií, ploch a objektů z nich složených. Kromě grafické složky obsahuje vektorová mapa i databázové atributy. Vektorová mapa je vhodná pro tvorbu geografických analýz a umožňuje změnu zobrazení (barva, styl) jednotlivých objektů.
Rastrovou mapu si můžeme představit jako klasický obrázek, který se skládá z jednotlivých pixelů. Od běžného obrázku se liší tím, že zobrazuje určité území a jeho poloha je určena souřadnicemi XY rohových bodů. Na rozdíl od vektorové mapy neobsahuje žádné atributy. Její vzhled je možné upravovat pouze minimálně (např. průhlednost) a proto se většinou používá jako podkladová mapa.
Ano, kromě map ČR a SR nabízíme mapové podklady i jiných států, a to prostřednictvím naší široké partnerské sítě v zahraničí. Obsahová i kvalitativní úroveň se však stát od státu značně liší. S vaší poptávkou nás prosím kontaktujte.
MapInfo umožňuje otevírat jak geografická data (mapy v různých GIS formátech), tak i databáze, např. DBF, XLS, CSV, TXT, MDB a další. MapInfo umožňuje navíc i přístup do vzdálených databází, jako např. MS SQL Server nebo Oracle.
Ano, většinu řešení, které dodáváme, je možné vyzkoušet prostřednictvím zkušební verze. V některých případech je nutné zkušební verzi individuálně připravit, některé nástroje mají specifická omezení. V případě zájmu o testování nás prosím kontaktujte.
Většinou ano. MapInfo obahuje velmi širokou funkcionalitu, která je běžně využívána napříč různými odvětvími (telekomunikace, finance a pojišťovnictví, obchodní společnosti, zdravotnictví, státní správa, průmysl a další). Některé vybrané nadstavbové aplikace však mohou být svojí funkcionalitou určeny pro konkrétní odvětví.
Cena kompletního řešení se skládá zpravidla z ceny softwaru, dat a případných služeb. V případě zájmu o naše produkty nás prosím kontaktujte. Na základě zjištění vašich potřeb vám navrhneme optimální skladbu produktů a připravíme individuální cenovou nabídku.
Ano, jde o produkt MapInfo ProViewer. Jedná se o jednoduchý nástroj pro zobrazení mapových vrstev a pracovních prostředí v MapInfo formátu.
MapInfo Pro je profesionální geografický informační systém. Jedná se o aplikaci určenou jak k vizualizaci dat, tak k jejich následné analýze. V optimalizačních úlohách plní MapInfo základní funkce pro import a zobrazení dat (vč. přístupu do vzdálených databází), vykreslení tras na mapě a pro pokročilou analýzu a editaci dat.
Optimalizace znamená nalezení skladby tras pro disponibilní vozidla při minimalizaci celkových nákladů a pokud možno co největším dodržení zadaných optimalizačních parametrů. Celkové náklady jsou souhrnem jednotlivých dílčích nákladů, jako jsou náklady na km, na hodinu, na přesčas a další, pokud je uživatel použije.
Ano, u obou optimalizačních úloh mohou být používány jiné vstupní atributy. Kapacita vozidla je zpravidla důležitým parametrem u distribuce zboží, zatímco u obchodních zástupců nehraje většinou roli apod.
Ano, jak v případě rozvozu/svozu tak i v případě optimalizace tras obchodních zástupců, kde se často používá parametr Frekvence, definující s jakou frekvencí má být daný zákazník obchodníkem navštíven v zadaném období (např. 2x během týdne, 4x za měsíc apod.).
MapInfo Pro využívá při práci zeměpisné souřadnice XY. Ty je možné do zákaznické databáze doplnit různými způsoby, nejčastěji se však jedná o tzv. proces geokódování, při kterém dochází k porovnání vstupní adresy (ulice a číslo domu, obec, PSČ) s databází všech adres. Tento proces vám můžeme nabídnout jako službu nebo můžete využít námi vytvořenou aplikaci ke geokódování GeoMarker Pro.
Souřadnice je také možné získat z GPS zařízení.
Všechny hlavní formáty (MapInfo TAB, ESRI SHP, AutoCAD DWG/DXF, Microstation DGN, ...) prostorových dat podporuje FME již v základní verzi Base Edition. Přehled hlavních pdporovaných formátů naleznete na našich stránkách u produktu FME Desktop > Specifikace > Formáty. Na stejném místě je i odkaz na kompletní galerii všech podporovaných formátů přímo na stránkách výrobce softwaru.
Jednotlivé verze se od sebe liší především počtem podporovaných formátů. Pouze Base Edition neobsahuje některé transformační funkce. Je tedy potřeba vědět, jaké formáty dat budete využívat, a potom svoje požadavky porovnat s  galerií formátů na našich stránkách, nebo přímo na stránkách společnosti SAFE. Pokud si přesto nebudete jisti, kontaktujte nás.
Ano, zkušební verzi si můžete stáhnout ze stránek společnosti Safe Software a její platnost je 14 dní od aktivace.
Ano, produkt FME Objects je v podstatě obdobou SDK pro FME. Pomocí FME Objects můžete používat funkce FME ve svých vlastních aplikacích. Jde o sadu vývojářských nástrojů (SDK), které jsou obsaženy v každé instalaci FME Desktop. Svoji aplikaci můžete obohatit například o import/export datových formátů nebo souřadnicových systémů. Podporována je celá řada programovacích jazyků: C++, C, COM (VB), .NET (C#, VB.NET), Java, Delphi a ArcView Avenue.
FME je navrženo velmi uživatelsky příznivě. Všechny funkce se ovládají v graficky přehledném prostředí, veškeré nastavení je podrobně popsáno v nápovědě. FME samozřejmě nabízí možnost aplikovat programování nebo příkazový řádek, ale všechny funkce plně využijete i pokud tyto věci neovládáte.
Ano, když na příkazový řádek napíšete FME.exe, dojde ke spuštění programu a zároveň se vám vypíše, co všechno můžete z příkazového řádku ovládat. Pomocí FME můžete také vygenerovat tzv. Mapping file s příponou BAT, kde je nadefinovaný převod dat. Tento převod pak lze spustit z příkazového řádku, nebo jako naplánovanou úlohu.