Digitální technická mapa (DTM)

DTM ČR je projekt stavějící kompletní systém pro správu společné digitální technické mapy v oblastech jednotlivých krajů. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy (DTM) krajů.

Pro každého vlastníka, správce a provozovatele technické a dopravní infrastruktury dle vyhlášky 393/2020 Sb. vzniká povinnost zveřejňování dokumentace sítí technické a dopravní infrastruktury do IS DTM krajů prostřednictvím jednotného výměnného formátu (JVF DTM).

Naše řešení

Naše řešení jsme se rozhodli postavit na platformě FME, která je v současné době celosvětovou jedničkou v oblasti ETL nástrojů s důrazem na prostorová data. Uživateli tak umožňuje nejen řešit požadavky týkající se DTM, ale využít celé řady trasnformačních a validačních nástrojů, které FME uživatelům přináší.

Pro uživatele jsme připravili FME procesy pro přípravu struktury databáze a následný export dat do JVF DTM. Řešení FME následně umožňuje data z JVF DTM nejen číst, ale dále s nimi pracovat, např. převádět do celé řady různých formátů a využívat je pro další analýzy.

Tvorba struktury v databázi PostgreSQL

Uživatel nemusí plnit data přímo do formátu JVF DTM (XML) – každý uživatel má jiná data a musel by tak mít unikátní převod pro každou datovou sadu.

 • Názvy tabulek a sloupců v DB odpovídají oficiální struktuře JVF DTM.
 • Automatická tvorba tabulek, indexů, sekvencí a pomocných tabulek pro FME.
 • Vše se automaticky vyčítá z XSD souborů, celý proces je velmi rychlý a trvá asi 1 minutu.
 • Při aktualizaci formátu si může uživatel automaticky vytvořit aktuální schéma v databázi bez našeho zásahu.
 • Celý proces je přehledně popsán v manuálu.

Výhody databáze PostgreSQL + PostGIS jsou významné: je volně dostupná, data uložená v klasických tabulkách (sloupce definují strukturu) a lze navrhnout univerzální standardizovaný převod dat z databáze do formátu JVF DTM!

Export dat do formátu JVF DTM

Export do JVF DTM se provádí pomocí FME transformačního procesu. Předpokladem je naplnění dat ve schématu „dtm“. Proces exportuje data do formátu JVFDTM a dynamicky vytváří zjednodušený xsd soubor pro rychlejší otevření výsledných dat.

 • Export dat probíhá z databáze PostgreSQL+PostGIS do JVF DTM.
 • V databázi je standardizovaná struktura podle aktuální verze JVF DTM – na export stačí 1 univerzální předem připravený převod.
 • Uživatel vyplní několik parametrů převodu v rámci 1 dialogu (umístění XSD schémat, název a umístění výsledného XML souboru atd.).
 • Výsledná struktura JVF DTM souboru se opět přizpůsobí obsahu aktuálních XSD schémat.

Čtení dat z JVF DTM

Po naplnění datových skladů daty ve formátu JVF DTM by měla být tato data zpřístupněna. Pokud následně potřebujete data otevřít, zobrazit na mapě, případně integrovat do svých aplikací, systému a databází, máme pro Vás řešení!

 • Funkcionalita FME řeší všechny varianty práce s daty v JVF DTM.
 • Jako mezičlánek může opět sloužit databáze strukturou odpovídající formátu JVF DTM.
 • Vstupní datový formát: OGC GML s využitím XSD schémat.
 • Možnost převodu dat JVF DTM do stovek formátů a souřadnicových systémů, včetně všech běžných GIS/CAD nástrojů a databází.

Platforma FME

FME je platforma pro integraci dat s nejlepší podporou datových formátů na světě! Transformace dat je možné spouštět na pracovní stanici nebo je nasadit v prostředí serveru.

Celosvětově využívá FME více jak 13.000 organizací ve 130 zemích, FME komunita má více jak 20.000 aktivních uživatelů.

FME Form

 • Vytváření a spouštění transformačních procesů
 • Převody formátů: je možné převádět data z jednoho formátu do druhého. FME zjednodušuje převody a je dostatečně robustní, aby mohlo převádět data mezi stovkami odlišných datových typů.
 • Validace dat: FME disponuje řadou transformátorů kvality (validátorů) pro identifikaci chyb a nekompatibilních dat po jejichž identifikaci je možné pomocí jiných funkcí rovnou řešit jejich opravu.
 • Transformace: FME má k dispozici více jak 500 datových transformátorů s možností měnit datový model, manipulovat s geometrií prostorových dat nebo data jinak upravovat.

FME Flow

 • Spouštění a automatizace procesů
 • Plánování akcí: pomocí FME Flow je možné nastavit spuštění procesu na čas, který potřebujete. Nechte FME Flow, aby opakované operace prováděl za Vás.
 • Akce vyvolané událostí: automatizace procesů na základě události. Např. je možné sledovat adresář, e-mailovou schránku nebo web servis a následně provést požadovanou akci.
 • Upload/download dat: je možné vytvořit automatizované procesy pro upload dat od partnerů, zákazníků nebo povinných subjektů, nebo portál, kde si uživatelé mohou stahovat Vámi poskytnutá data.

Kontaktujte nás pro více informací!

*Potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů