TourSolver

Plánování tras obchodních zástupců

Řešení TourSolver je nadstavbová aplikace pro MapInfo Pro určená k optimalizaci tras. Jeho hlavním úkolem je minimalizovat náklady na dopravu a výrazně zkrátit čas, který je pro plánování potřeba. Výsledkem jsou nižší náklady na dopravu společnosti, optimalizace počtu obchodních zástupců, úspora času, ale také zkvalitnění služeb zákazníkům.

Aplikace TourSolver je určená především pro uživatele, kteří potřebují:

 • Plánovat a optimalizovat cesty svých obchodních zástupců na základě celé řady faktorů, jako je počet návštěv za zvolené období, pracovní dny obchodních zástupců, otevírací hodiny zákazníků, délka návštěv, náklady na kilometr, fixní náklady a spousta dalších parametrů.
 • Mít možnost „ohodnotit“ svoje dosavadní trasy a porovnat je s navrhovaným stavem.
 • Optimalizovat počet obchodních zástupců na základě reálných potřeb zákazníků a jejich geografickému rozmístění.
 • Zkrátit dobu plánování tras.
 • Zrychlit a zkvalitnit servis a služby svým zákazníkům.
TourSolver

Navržené trasy je možné přehledně zobrazit na mapě v rámci geografického informačního systému MapInfo Pro. Celkovou statistiku plánování a itinerář pro každé vozidlo je možné vyexportovat do běžných formátů, např. MS Excel, Word, nebo do textového souboru.

Ve spolupráci s programem MapInfo Pro® je aplikace TourSolver vynikajícím pomocníkem pro specialisty v oblasti plánování obchodních zástupců, obchodních ředitelů nebo regionálních manažerů.

Způsoby použití

Optimalizace obchodních zástupců

Optimalizace obchodních zástupců se zpravidla skládá z několika dílčích úkonů. Patří mezi ně modelování regionů obchodních zástupců, návrh jejich optimálního počtu, sledování výkonnosti a optimalizace tras. Použití TourSolveru vede k úspoře nákladů, usnadnění práce obchodním zástupcům a zkvalitnění služeb zákazníkům.

TourSolver se velice často vedle běžného plánování tras používá při strategickém plánování, například v situacích rozsáhlejšího snižování počtu obchodních zástupců, při expanzi společnosti vedoucí k nárůstu počtu zástupců, nebo v případě změn v nastavení základních parametrů návštěv jako je počet návštěv a jejich délka.

K nejčastěji používaným optimalizačním parametrům patří:

Časové parametry u zákazníků
 • Časová okna, kdy mohou být návštěvy u zákazníků vykonány.
 • Délka návštěvy u zákazníka.
 • Dny, ve kterých může být návštěva vykonána.
Frekvence a počet návštěv
 • TourSolver umožňuje plánovat až 64 po sobě jdoucích dnů a více návštěv u jednoho zákazníka v rámci plánovacího období.
Vícedenní cesty
 • Možnost zadání, zda může obchodní zástupce nocovat mimo místo svého výjezdu a za jakých podmínek.
Časové parametry u obchodních zástupců
 • Začátek a konec pracovní doby.
 • Přesčasové hodiny.
 • Pracovní dny (kdy může v rámci plánovacího období zástupce vykonávat návštěvy).
 • Možnost optimálního posunutí času výjezdu podle první návštěvy.
 • Přestávky v práci (např. pauza na oběd).
Nákladové parametry
 • Náklady na jednotku vzdálenosti (např. cena za 1 ujetý kilometr).
 • Náklady na hodinu.
 • Cena za 1 přesčasovou hodinu.
 • Fixní náklady.
TourSolver

Optimální rozdělení a návrh regionů pro obchodní zástupce.

TourSolver

Plánovací okno TourSolveru se zobrazením celkové statistiky optimalizace, detailního itineráře každého obchodního zástupce a Ganttova diagramu.

Vyhodnocení existujících tras

Optimalizační parametry je možné pro aplikaci TourSolver nastavit tak, aby výpočetní algoritmus provedl rekonstrukci tras přesně tak, jak byly trasy realizovány ve skutečnosti. To znamená, že bude návštěva realizována stejným obchodním zástupcem a ve stejném pořadí jako ve skutečnosti. Výsledek je pak možné porovnat s reálně uskutečněnými trasami, nebo s trasami optimalizovanými.

TourSolver

Zobrazení celkové statistiky v prostředí MS Excel.

TourSolver

Zobrazení podrobného itineráře v prostředí MS Excel.

Specifikace

Mapové podklady - silniční síť

Licence řešení TourSolver obsahuje navigační mapu České a Slovenské republiky od společnosti Navteq (HERE). Uživatelé tak mohou provádět jak optimalizace uvnitř jednotlivých států, tak přeshraniční optimalizace automaticky a bez nutnosti dokoupení další licence na navigační mapu druhého státu.

Kromě silniční a uliční sítě obsahují mapové podklady i další vrstvy, např. vodstvo, lesy a zeleň, železnici a další, které jsou již uspořádány do tzv. pracovního prostředí a uživatel již nemusí nic nastavovat. Vše je připraveno na okamžitou práci v programu MapInfo Pro.

Mapové podklady obsahují informace o reálných historických rychlostech získaných z GPS zařízení. Uživatel řešení TourSolver si může v nastavení aplikace zvolit, zda pro optimalizaci použije tyto historické rychlosti, nebo své vlastní nastavení rychlostí pro jednotlivé třídy silnic.

Geokódování

Pro provedení optimalizace tras je nezbytné, aby zákaznická databáze i databáze obchodních zástupců obsahovala zeměpisné souřadnice. Přesnost umístění je pak důležitá pro kvalitu plánování.

Pokud má uživatel souřadnice uložené ve svých databázích, aplikace MapInfo Pro bude schopna pomocí souřadnic vytvořit bodové objekty na mapě a TourSolver pak bude moci provádět optimalizace. Pokud zeměpisné souřadnice XY nemá uživatel k dispozici, je nutné je před samotným procesem optimalizace doplnit.

Pro geokódování českých a slovenských adres jsme vyvinuli jedinečný nástroj - GeoMarker Pro, který umožňuje provádět automatické i manuální geokódování. Geokódování záznamů poskytujeme zákazníkům i formou služby.

Typy licencí

Časově neomezená licence
Program je licencován na konkrétní počítač, podle celkového počtu obchodních zástupců a rozsahu mapových podkladů. Licence je uživateli v tomto případě poskytnuta na dobu neurčitou.
Časově omezená licence na 1 rok
Program je licencován na konkrétní počítač, podle celkového počtu obchodních zástupců a rozsahu mapových podkladů. Licence je uživateli v tomto případě poskytnuta na dobu jednoho roku.
Projektová licence na dobu 3 měsíců
Speciální typ licence určené ke zpracování projektu pro třetí osobu nebo ke zpracování pilotního projektu v rámci společnosti. Program je licencován na konkrétní počítač, podle celkového počtu obchodních zástupců a rozsahu mapových podkladů. Licence je uživateli v tomto případě poskytnuta na dobu 3 měsíců.

Systémové požadavky

Aplikace TourSolver je nadstavbovou aplikací programu MapInfo Pro a je možné ji spouštět a provozovat pouze v prostředí tohoto programu.
Podporované operační systémy
 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008 Server
Požadavky na MapInfo Pro

Pro MapInfo Pro verze 7.5 a vyšší

Požadavky na hardware

Procesor: výkonný procesor 3,0 Ghz

RAM: minimálně 4GB RAM

Požadavky na další aplikace

Pro export výsledků je nezbytná instalace MS Office XP a vyšší.