MapInfo Pro v2019

Aktuální verze aplikace MapInfo Pro - v2019

Poloha přispívá ke složitosti mnoha rozhodnutí a chyby jsou příliš nákladné pro přístup „pokus a omyl“. Proto je důležité používat plně funkční desktopová mapovací řešení k přípravě analýz a dat pro webové mapové aplikace a vytváření kvalitních prezentací pro vedení společnosti, kolegy a zákazníky.

MapInfo Pro v2019 je řešení „vše v jednom“ pro pokročilou geografickou analýzu, nyní s novými možnostmi tvorby dotazů, novými mapovacími nástroji a přístupem k řadě nadstavbových aplikací prostřednictvím MapInfo Marketplace.

„V případě veřejné bezpečnosti je prvořadá spolehlivost a přesnost. Již 20 let jsme MapInfo Pro používali k vytvoření a údržbě našeho lokalizačního systému. V roce 2016 jsme přešli na 64-bitovou verzi a po pouhých 3 týdnech jsme se vrátili zpět k plné produktivitě. Se všemi novými funkcemi, které jsme přechodem získali to stálo opravdu za to.”
Alfonso Garrido, Cameron County, TX, Emergency Communication District 9-1-1, GIS Coordinator.
„MapInfo Pro v2019 je mostem od známé minulosti k vzrušující budoucnosti geografické analýzy. Poskytuje funkce, na kterých jsou zkušení uživatelé závislí, a nové funkce, které pomohou novým i pokročilým uživatelům.“
Ross Owens, Location Intelligence Specialist, Spatial Insights
MapInfo Pro

SQL dotazování

Najděte, segmentujte a aktualizujte svá data rychleji a snadněji s novým oknem SQL

Uživatelé mohou vytvářet a ukládat příkazy SQL a skripty MapBasic. To pomáhá zvyšovat produktivitu vytvářením, spouštěním a opakovaným používáním skriptů.

V nové verzi MapInfo v2019 jsou k dispozici nová dialogová okna SQL a tvorba dotazů nebyla nikdy jednodušší.

Hotspot mapy

Podívejte se na data pomocí nového nástroje pro tvorbu „heat“ map v MapInfo Pro v2019

Začněte s jakýmkoliv souborem lidí, míst nebo věcí a vizualizujte hustotu těchto míst jako „horká místa“. Ta vás pak povedou k lepším a přesnějším rozhodnutím.

Pokud potřebujete v oblasti práce s gridy a rastry ještě více možností, upgradujte svou licenci na verzi MapInfo® Pro Advanced a pracujte se všemi druhy rastrových dat pomocí rychlého a vysoce komprimovaného formátu MRR.

Okno Sestava

Vytvářejte krásné mapové výstupy pomocí vylepšení v Sestavách

Využívejte ostré styly čar a výplní, vektorizované legendy, rychlejší překreslení Sestav, přichycení a zarovnání, šablony, vícestránková rozvržení a zlepšenou kvalitu výstupu.

MapInfo Marketplace

Své geografické analýzy můžete rozšířit pomocí aplikací na MapInfo Marketplace

Nadstavbové aplikace jsou vydávány a průběžně aktualizovány, aby vám pomohly vyřešit vaše konkrétní potřeby.

Potřebujete snímky konkrétní oblasti? K dispozici je MapInfo® Pro Drone. Hledáte další speciální nástroje? Podívejte se do MapInfo Marketplace, možná máme aplikaci i pro vás.

Zdroje informací

MapInfo komunita

Hlavní komunita kolem programu MapInfo Pro. Najdete zde nejnovější informace o programu, diskuze o problémech, případové studie atd. V rámci komunity dochází k inetrakci uživatelů přímo s členy týmu společnosti Precisely.

MapInfo komunita

Nástroje

Užitečné nadstavbové aplikace pro MapInfo Pro, které si můžete pro svoji licenci programu stáhnout a nainstalovat.

Nástroje