MapInfo Pro Advanced

Nadstavba pro profesionální práci s rastry a gridy

MapInfo Pro Advanced je produkt na práci s rastrovými a gridovými daty. Modul pro 64-bitové MapInfo Pro pracuje s novým formátem MRR a umožňuje velmi rychlé zpracování a vizualizaci gridových dat ve vysokém rozlišení.

Shrnutí
  • Nadstavbový nástroj pro 64-bitové MapInfo Pro
  • Zaměření na zobrazování, tvorbu a analýzu rastrů a gridů
  • Nástupce nadstavby Vertical Mapper
  • Pracuje s vlastním formátem Multi-Resolution Raster (*.MRR)
Formát MRR
Nástroj MapInfo Pro Advanced pracuje s novým gridovým formátem MRR - Multi-Resolution Raster. Tento formát umožňuje uložení extrémně velkých souborů (např. výškový model s rozlišením 1,6m, který pokrývá celý svět, má velikost 39GB). I při takto velkých objemech dat jsou odezvy velice rychlé. Na změnu barevné škály, posuny a přibližování reaguje grid téměř okamžitě.
Nový formát podporuje numerické i klasifikované gridy, multispektrální snímky a pyramidování. Dokonce umožňuje uložení buněk s různou velikostí v jednom souboru. To je užitečné, pokud máte například ve městech data s vyšším rozlišením a mimo města je rozlišení dat nižší. Dosud bylo nutné ukládat data v různých souborech, s formátem MRR už to není potřeba.
MapInfo Pro Advanced
Přínosy
MapInfo Pro Advanced je řešení pro GIS specialisty a analytiky, kteří chtějí pracovat efektivněji s gridovými a rastrovými daty. V těchto datech se spojitě mění hodnoty jevů jako je nadmořská výška nebo pokrytí signálem. Gridová data obvykle obsahují více druhů informace a tyto informace jsou ještě uložené v několika úrovních. Kombinací více druhů dat lze dospět k zásadním rozhodnutím. Pokud tento proces potřebujete co nejvíce zrychlit, je velmi důležitá rychlost zpracování gridových dat. A rychlost zpracování i zobrazení dat v novém formátu je opravdu vysoká, ať už pracujete s podrobnými lokálními nebo celosvětovými daty.
Zkušební verze
Uživatelé, kteří mají nainstalované 64-bitové MapInfo Pro, si mohou nadstavbu Advanced vyzkoušet v rámci 30-denní zkušební doby. Zkušební doba nezačne běžet ihned po instalaci MapInfa Pro, ale můžete jí kdykoliv zahájit v menu Pro - Licensing - Advanced Version - Begin 30-day Trial.

Podrobnosti

Funkce

MapInfo Pro Advanced nabízí širokou škálu funkcí na tvorbu i analýzu gridů.

MapInfo Pro Advanced

Grid lze vytvořit interpolací z jedné nebo více bodových vrstev, nebo je možné ho naimportovat z jiného formátu. Paleta funkcí obsahuje kromě tvorby vrstevnic, příčných řezů a viditelnosti z bodu například také funkci Calculator na provádění výpočtů.

MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro Advanced spouští všechny výpočetní operace na pozadí, tzn. že po jejím spuštění lze s programem dál bez omezení pracovat. Spuštěné procesy se za sebe řadí do okna Task Manager, kde si uživatel může zobrazit protokol o průběhu operace.

Uživatelské prostředí

Nadstavba je plně integrovaná do MapInfa Pro. Má samostatnou záložku na Ribbonu, kde jsou dostupné všechny funkce aplikace. Nastavení každé funkce se zobrazí na samostatném panelu, který lze, stejně jako jiná okna v MapInfu Pro, dokovat, nebo zobrazit v záložkách. Průběh operací lze sledovat v okně Task Manager.

Zdroje informací

MapInfo komunita

Hlavní komunita kolem programu MapInfo Pro. Najdete zde nejnovější informace o programu, diskuze o problémech, případové studie atd. V rámci komunity dochází k inetrakci uživatelů přímo s členy týmu společnosti Precisely.

MapInfo komunita

Nástroje

Užitečné nadstavbové aplikace pro MapInfo Pro, které si můžete pro svoji licenci programu stáhnout a nainstalovat.

Nástroje