Software

MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro Advanced je zcela nový produkt na práci s rastrovými a gridovými daty. Modul pro 64-bitové MapInfo Pro pracuje s novým formátem MRR a umožňuje velmi rychlé zpracování a vizualizaci gridových dat ve vysokém rozlišení.

Shrnutí
  • Nadstavbový nástroj pro 64-bitové MapInfo Pro
  • Zaměření na zobrazování a analýzu rastrů a gridů
  • Nástupce nadstavby Vertical Mapper
  • Pracuje s vlastním formátem Multi-Resolution Raster (*.MRR)
Nový formát MRR
Nástroj MapInfo Pro Advanced pracuje s novým gridovým formátem MRR - Multi-Resolution Raster. Tento formát umožňuje uložení extrémně velkých souborů (např. výškový model s rozlišením 1,6m, který pokrývá celý svět, má velikost 39GB). I při takto velkých objemech dat jsou odezvy velice rychlé. Na změnu barevné škály, posuny a přibližování reaguje grid téměř okamžitě.
Nový formát podporuje numerické i klasifikované gridy, multispektrální snímky a pyramidování. Dokonce umožňuje uložení buněk s různou velikostí v jednom souboru. To je užitečné, pokud máte například ve městech data s vyšším rozlišením a mimo města je rozlišení dat nižší. Dosud bylo nutné ukládat data v různých souborech, s formátem MRR už to není potřeba.
MapInfo Pro Advanced
Přínosy
MapInfo Pro Raster je řešení pro GIS specialisty a analytiky, kteří chtějí pracovat efektivněji s gridovými a rastrovými daty. V těchto datech se spojitě mění hodnoty jevů jako je nadmořská výška nebo pokrytí signálem. Gridová data obvykle obsahují více druhů informace a tyto informace jsou ještě uložené v několika úrovních. Kombinací více druhů dat lze dospět k zásadním rozhodnutím. Pokud tento proces potřebujete co nejvíce zrychlit, je velmi důležitá rychlost zpracování gridových dat. A rychlost zpracování i zobrazení dat v novém formátu je opravdu vysoká, ať už pracujete s podrobnými lokálními nebo celosvětovými daty.
Zkušební verze
Uživatelé, kteří mají nainstalované MapInfo Pro 15.2 si mohou nadstavbu Advanced vyzkoušet v rámci 30-denní zkušební doby. Zkušební doba nezačne běžet ihned po instalaci MapInfa Pro, ale můžete jí kdykoliv zahájit v menu Pro - Licensing - Advanced Version - Begin 30-day Trial.

Details

Funkce

MapInfo Pro Advanced nabízí širokou škálu funkcí na tvorbu i analýzu gridů.

MapInfo Pro Advanced

Grid lze vytvořit interpolací z bodové vrstvy, nebo je možné ho naimportovat z jiného formátu. Paleta funkcí obsahuje kromě tvorby vrstevnic, příčných řezů a viditelnosti z bodu například také funkci Calculator na provádění výpočtů.

MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro Advanced spouští všechny výpočetní operace na pozadí, tzn. že po jejím spuštění lze s programem dál bez omezení pracovat. Spuštěné procesy se za sebe řadí do okna Task Manager, kde si uživatel může zobrazit protokol o průběhu operace.

Uživatelské prostředí

Nadstavba je plně integrovaná do MapInfa Pro. Má samostatnou záložku na Ribbonu, kde jsou dostupné všechny funkce aplikace. Nastavení každé funkce se zobrazí na samostatném panelu, který lze, stejně jako jiná okna v MapInfu Pro, dokovat, nebo zobrazit v záložkách. Průběh operací lze sledovat v okně Task Manager.

Resources

MapInfo Pro Journal

Elektronický magazín o programu MapInfo Pro vycházející každý měsíc. Můžete se zaregistrovat k jeho odběru, nebo si prohlédnout kompletní archiv dříve vydaných čísel.

MapInfo Pro Journal

Youtube kanál

Úvod do MapInfo Pro Advanced a další desítky videí o programu MapInfo Pro obsahující tutorialy, ukázky práce s programem, školení nebo nahrávky webinarů najdete i na Youtube.

Youtube

Online fóra

Pokud se chcete připojit k jedné z online komunit uživatelů MapInfa Pro, tak jste na správném místě! K dispozici máte dvě skupiny - fóra na portálech Google a LinkedIn.

LinkedIn Google groups

Zkušební verze

Pokud vás rozšíření MapInfo Pro Advanced zaujalo, stáhněte si zkušební verzi programu MapInfo Pro. Jde o kompletní instalaci a program můžete testovat 30 dní. Zkušební doba nezačne běžet ihned po instalaci MapInfa Pro, ale můžete jí kdykoliv zahájit v menu Pro - Licensing - Advanced Version - Begin 30-day Trial.

Zkušební verze