Mapy a data

MB Kategorie spotřebitelů

Mapové vrstvy vybraných administrativních jednotek státu (obce, oblasti PSČ, případně základní sídelní jednotky) obsahující segmentaci spotřebitelů do 10 mezinárodně uznávaných kategorií popsaných níže. Data jsou založena na celosvětovém reprezentativním výzkumu tisíců zákazníků, jsou mezinárodně standardizovaná a srovnatelná napříč zeměmi.

Kategorie spotřebitelů
Přehled
  • Multidimenzionální přístup: na rozdíl od klasické segmentace přidává tento přístup prvky, jako jsou spotřebitelské chování a nákupní zvyklosti.
  • Kategorie spotřebitelů jsou flexibilní a přizpůsobivé, aby odpovídaly potřebám zákazníků. Pro specifická zákaznická řešení mohou tak být kategorie spotřebitelů upraveny (např. zvýšená pozornost na specifické spotřebitelské preference a chování jako je preferovaná značka auta, užívání sociálních médií apod.).
Využití
Výstupy, vytvořené pomocí tohoto unikátního datového balíku, mohou sloužit především:
  • Pro plánování marketingových, obchodních a rozvojových aktivit v jednotlivých oblastech.
  • Jako důležitý komparativní pohled na konkrétní území (hodnoty za dané územní celky jsou srovnávány s republikovým průměrem).
  • Rozšíření základních socioekonomických informací o obyvatelstvu a domácnostech na úrovni obcí a regionů PSČ.

Kategorie A - J

AVysokopříjmoví profesionálové z měst

Spotřebitelé v této kategorii vykazují nejvyšší příjem na osobu ze všech kategorií. Téměř vždy se jedná o jednočlenné či vícečlenné domácnosti bez dětí.

Jsou to zaměstnanci převážně na manažerských pozicích nebo živnostníci s vyšším vzděláním. Tato kategorie má vysokou ochotu utrácet za oblečení a podobné produkty.
Žijí zejména v městských oblastech a při nákupu chytrého telefonu preferují Apple před Samsungem.
Vysokopříjmoví profesionálové z měst

BZajištěné manželské páry, jejichž děti opustily domov

Zajištěné manželské páry, jejichž děti opustily domov

Spotřebitelé v této kategorii jsou téměř všichni v druhé polovině života a žijí v domácnostech bez dětí.

Při nakupování si cenní kvalitu a známou značku. Mají své oblíbené značky a obchody a jsou schopni sledovat širokou škálu produktů a služeb. Dávají přednost kamenným obchodům před internetovými.

Jejich příjem na osobu je značně nad průměrem.

CModerní a pragmatičtí padesátníci

Spotřebitelé v této kategorii jsou převážně v druhé polovině života a žijí v domácnostech bez dětí. Vysokou prioritu u nich má ochrana životního prostředí a inovace.

Vysoká pozornost je věnovaná pečlivému plánování nákupu a vyhledávání dobrého poměru cena/výkon.
Příjem na osobu této kategorie je většinou nad průměrem, zatímco příjem domácnosti je vzhledem k převaze jednočlenných nebo dvoučlenných domácností většinou okolo nebo mírně pod průměrem.

DDobře informovaní moderní spotřebitelé

Dobře informovaní moderní spotřebitelé

Spotřebitelé této kategorie mají značně vyšší výdaje za produkty, jako jsou hodinky, šperky a sportovní vybavení. Jsou schopni sledovat širokou škálu produktů a služeb.

Intenzita online nakupování je výrazně nad průměrem. V této kategorii je nadprůměrný podíl kancelářských pracovníků.

Vysokou prioritu u nich má kvalita, inovace a ochrana životního prostředí. Většina z této kategorie má nadprůměrný příjem na osobu.

EProsperující městské rodiny s vyšším vzděláním

Spotřebitelé této kategorie mají výrazně vyšší výdaje za domácnost prakticky pro všechny skupiny výrobků. Je to kategorie s nejvyšší frekvencí online nakupování.

Jde o zaměstnance převážně na manažerských pozicích, kteří mají vyšší vzdělání. Žijí převážně v rodinách s dětmi a jsou to hlavně příslušníci mladších věkových skupin. Užívají si nakupování a mají rádi nové produkty. Žijí hlavně v městských oblastech.
Kategorie vykazuje nejvyšší příjem za domácnost ze všech, ale vzhledem k počtu dětí na domácnost je výsledný příjem na osobu jen mírně nad průměrem. Tato kategorie má největší podíl vlastníků chytrých telefonů a uživatelů sociálních sítí. Při nákupu chytrého telefonu preferují Apple před Samsungem.
Prosperující městské rodiny s vyšším vzděláním

FSenioři orientovaní na bezpečnost

Senioři orientovaní na bezpečnost

Spotřebitelé v této kategorii jsou převážně v druhé polovině života a žijí v domácnostech bez dětí.

Dávají důraz na bezpečnost, vztahy s ostatními lidmi a sebeúctu. Vysoký podíl této kategorie tvoří důchodci. Vyhledávají dobrý poměr cena/výkon a mají oblíbené značky a obchody.

Většina z této kategorie má průměrný příjem na osobu.

GSpotřebitelé nižší a střední třídy hledající směr

Důležitými hodnotami pro spotřebitele této kategorie jsou vzrušení, pocit sounáležitosti a sociální angažovanost.

Zajímají je nové produkty, ale jsou často zmateni z množství a kvality různých produktů a informací o souvisejících produktech.
Většina z této kategorie má podprůměrný příjem na osobu.
Spotřebitelé nižší a střední třídy hledající směr

HMladší spotřebitelé nižší a střední třídy

Mladší spotřebitelé nižší a střední třídy

Většina spotřebitelů této kategorie má podprůměrný příjem na osobu. Jsou to hlavně příslušníci mladších věkových skupin a žijí převážně ve vícečlenných domácnostech, většinou s dětmi.

Kladou důraz na vzdělání a tradice. Užívají si nakupování a vyhledávají nejlepší poměr cena/výkon a oblíbené značky a obchody.

Dávají důraz na bezpečnost a sebeúctu.

IMladé moderní rodiny

Spotřebitelé této kategorie žijí převážně ve vícečlenných domácnostech, většinou s dětmi. Jsou to zaměstnanci převážně na manažerských pozicích nebo živnostníci.

Vzhledem k počtu dětí na domácnost je příjem na osobu pod průměrem, ale z hlediska příjmu domácnosti je nadprůměrný. Je pro ně důležité vzrušení a mají nadprůměrné výdaje za určité skupiny produktů jako je sportovní vybavení a celoživotní vzdělávání.
Většina z nich jsou mladé rodiny. Při nakupování je velmi zajímají nové produkty a většinou kupují známé značky.

JMladší nízkopříjmoví spotřebitelé

Mladší nízkopříjmoví spotřebitelé

Spotřebitelé této kategorie mají v průměru nejnižší příjmy ve srovnání s ostatními kategoriemi. Většina z nich jsou teenageři nebo dvacátníci.

Jsou silně charakterizování nepřítomností na trhu práce, jedná se o kategorii s nejvyšším podílem studentů, nezaměstnaných a žen v domácnosti.

Žijí často na venkově nebo v menších městech.

Specifikace

Česká republika

Datovou sadu je možné dodat pro ČR za tyto geografické oblasti:

  • Obce (přibližně 6250 jednotek)
  • Základní sídelní jednotky (ZSJ, více jak 22000 jednotek)
  • Oblasti PSČ
Atributy

Vrstvy obsahují názvy i příslušné kódy administrativních úrovní včetně kódů a názvů navazujících nadřazených regionů. Dále vrstvy obsahují procentuální a absolutní hodnoty pro každou z kategorií spotřebitelů, a to za každou územní jednotku.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Slovensko

Datovou sadu je možné dodat pro Slovensko za tyto geografické oblasti:

  • Obce (přibližně 2930 jednotek)
  • Oblasti PSČ
Atributy

Vrstvy obsahují názvy i příslušné kódy administrativních úrovní včetně kódů a názvů navazujících nadřazených regionů. Dále vrstvy obsahují procentuální a absolutní hodnoty pro každou z kategorií spotřebitelů, a to za každou územní jednotku.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Ostatní země

Kategorie spotřebitelů jsme schopni zajistit nejen pro sousední státy ČR, ale i z velké části zemí světa. Úroveň detailu mapových podkladů z různých zemí se může lišit.