Zájmové body (POI)

Bodové vrstvy vybraných skupin zájmových bodů

Body zájmu představují body na mapě, které jsou svým výskytem zajímavé pro uživatele. Informace o jejich poloze přináší možnost následných kombinací s dalšími body zájmu a vlastními daty. Body zájmu je také možné přiřadit do určitých regionů (např. naplnění četnosti výskytu dané kategorie do zvolené administrativní úrovně nebo PSČ).

Zájmové body (POI)
Využití
Body zájmu je možné využít především v následujících oblastech:
  • Vizualizace zájmových objektů, jejich vzájemná interakce a analýza rozmístění.
  • Přiřazení objektů zájmu ke konkrétním regionům a sociodemografickým ukazatelům.
  • Analýza rozmístění poboček firmy vzhledem k vlastním zákazníkům a pobočkám konkurence.
  • Analýza možnosti vhodného rozmístění nových poboček.
  • Zařazení zákazníků do spádových regionů poboček, analýza regionů obchodních zástupů.
  • Zacílení marketingových kampaní.

Verze

Vlastní firemní data (zájmové body)

Na základě požadavku zákazníka je možné převést firemní databázi poboček a zákazníků na základě informace o adrese (obci/psč) do mapové vrstvy pomocí tzv. geokódování. Body je následně možné využít pro firemní analýzy, a také přehledně přiřadit k jednotlivým regionům a dalším mapovým podkladům.

Zájmové body - vlastní firemní data

Zobrazení vlastních zákazníků, vlastních a konkurenčních poboček.

Body zájmu - spider graf

Ukázka propojení dvou bodových vrstev (vrstvy vlastních poboček a zákazníků) pomocí Spider grafu v prostředí programu MapInfo Pro.

Obecné body zájmu (POI)

Body zájmu mohou být kombinovány jak s firemními daty, tak využívány samostatně. Představují rozmístění objektů z určitého odvětví. Poukazují také na místa s vyšší koncentrací lidí a na jejich interakci s dalšími jevy zachycenými v mapovém prostoru.

Body zájmu je možné získat z celé řady odvětví. Základní oblasti, ze kterých jsou data k dispozici, představují kategorie obchod (více jak 10 tis. objektů v podkategoriích nákupní centra, hypermarkety, supermarkety, diskontní prodejny, maloobchodní prodejny, elektro, prodejny hobby marketů, nábytku, drogerie, sportu, rychlého občerstvení), kategorie finance (přibližně 14 tis. objektů v podkategoriích banky, bankomaty, stavební spořitelny, zdravotní pojišťovny, komerční pojišťovny), kategorie zdravotnictví (více jak 35 tis. objektů v podkategoriích lůžková zařízení, ambulantní zařízení, dětská zařízení, lázně, lékárny, záchranná a hygienická služba) a kategorie poštovních zařízení (přibližně 3500 objektů v podkategoriích pošty, výdejny a podatelny, poštovní automaty, depa, partneři ČP).

Dále poskytujeme široký výběr kategorií bodů zájmu dle konkrétního požadavku zákazníka.

Specifikace

Česká republika/Slovensko

Nabízíme převod dat z firemních databází do bodové mapové vrstvy. Standardně se operace řeší zakázkově procesem geokódování, nebo pořízením softwarových nástrojů, které tyto operace umožňují, např. aplikace GeoMarker Pro.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Česká republika/Slovensko

Bodové vrstvy obsahují název daných objektů, adresu, jejich zařazení do souvisejících kategorií, včetně doplňujících informací jako je otevírací doba, webové stránky, telefonický a e-mailový kontakt, možnosti parkování apod.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM