Mapy Evropy a světa

Různorodé mapové podklady států mimo ČR

Prostřednictvím sítě našich zahraničních partnerů a partnerů společnosti Precisely jsme schopni našim klientům nabídnout odpovídající mapové podklady konkrétního typu nebo státu.

Nejčastěji poptávanými daty jsou mapové vrstvy administrativního členění a regionů poštovních směrovacích čísel. Přesnější informace jsme vám schopni poskytnout na základě poptávky mapových zdrojů pro konkrétní zemi. Je nutné ovšem počítat s různou úrovní dat pro jednotlivé země, včetně rozdílné úrovně detailu jednotek (v některých zemích nejsou například dostupné nižší územní jednotky).

Mapy Evropy a světa
  • Pro plánování marketingových, obchodních a rozvojových aktivit v jednotlivých oblastech jsou poptávána sociodemografická data. Mezinárodně dostupné jsou především údaje o počtu obyvatel vč. údajů o počtu můžu a žen, věkové struktuře a zaměstnanosti obyvatelstva, počtu domácností, kupní síle a výdajovém potencionálu.
  • Pro tvorbu spádových oblastí, tvorbu regionů nebo optimalizaci tras jsou nejčastěji poptávány vektorové vrstvy silniční sítě v různých úrovních podrobnosti.
Na přání zákazníka jsme schopni zajistit také další mezinárodní mapové podklady. Pro sestavení nabídky nás prosím kontaktujte, sdělte nám své požadavky a zamýšlené nasazení a o zbytek se postaráme.

Ukázka


Mapy Evropy a světa

Tematická mapa podle počtu obyvatel v administrativních jednotkách Polska.


Mapy Evropy a světa

Vektorová silniční síť Ruska.

Specifikace

Specifikaci dat je možné poskytnout na základě upřesnění vaší poptávky, především typu dat a rozsahu území, event. výčtu zemí.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

Standardně WGS84, případně jiný souřadnicový systém dle zdroje dat.