Software

MapInfo MapXtreme pro .Net

Řešení pro společnosti, které potřebují zakomponovat mapování do vlastních existujících aplikací nebo vytvořit nové mapové aplikace. MapInfo MapXtreme umožňuje organizacím vizualizovat a analyzovat data a odhalit tak vazby a trendy, které nejsou patrné použitím klasických způsobů – tabulek a grafů. MapXtreme je odpovědí na poptávku organizací po řešeních „šitých na míru“ jejich potřebám.

MapInfo MapXtreme pro .Net
Jediné SDK pro desktopové i webové aplikace

Navrženo pro programátory ovládající vývojové prostředí Microsoft .Net a řešící zabudování mapování do svých stávajících systémů a infrastruktury. MapXtreme SDK poskytuje možnosti vývoje desktopových, „Smart Client“ a webových aplikací.

Webové nasazení
MapXtreme přináší programátorům pro snadný vývoj webových aplikací ukázkové aplikace, řadu běžně používaných mapovacích nástrojů a vývojářskou „drag and drop“ funkcionalitu. Všechny vývojové jazyky pro tvorbu webových aplikací jako např. ASP.Net mohou být použity.
Lokální desktopové nasazení
Podobně jako webové nasazení přináší rozhraní pro tvorbu desktopových aplikací spoustu ukázkových aplikací, řadu běžně používaných mapovacích nástrojů a vývojářskou „drag and drop“ funkcionalitu. MapXtreme desktop poskytuje kompletní podporu pro Microsoft .Net jazyky jako VB.Net a C#. Integrace MapXtreme do vývojového prostředí Visual Studio.Net usnadňuje a urychluje vývoj.

Ukázka


MapInfo MapXtreme pro .Net WorkspaceManager

Ukázka nástroje WorkspaceManager, který je součástí instalace MapInfo MapXtreme pro .Net. Umožňuje nadefinovat mapovou sestavu: pořadí, vizualizace, zobrazení jednotlivých vrstev a popisů.


MapInfo MapXtreme pro .Net Visual Studio Projekt

Ukázka projektu MapInfo MapXtreme pro .Net v prostředí Microsoft Visual Studio

Specifikace

Funkce

Jednoduchost použití
 • Plná integrace s vývojovým prostředím Visual Studio.Net.
 • Tvorba aplikací použitím „drag and drop“ funkcionality.
 • Využití předdefinovaných mapových šablon a ukázkových aplikací pro snadný a rychlý vývoj vlastní aplikace.
Interoperabilita
 • Podpora IT standardů jako Microsoft .Net, ADO.Net a SQL-3.
 • Podpora geoprostorových standardů jako OpenLS a OGC, jako např. GML, WMS a WFS.
 • Přístup k vašim datům ať jsou kdekoliv v rámci organizace pomocí standardních systémů a protokolů jako ADO.Net, ODBC, Oracle Spatial a Microsoft SQL Server.
 • Integrace geografie do systémů třetích stran ve vaší organizaci.

Systémové požadavky

Visual Studio podpora
 • Podpora pro Visual Studio 2010 (Professional, Premium, Ultimate), 2008 (multiple editions).
Microsoft .Net Framework
 • 4.0.
Datové zdroje
 • Microsoft Access 2007 and Excel 2007
 • Microsoft Access 2003
 • Oracle 11g, 10g
 • Microsoft SQL Server 2012, 2008
 • MapInfo SpatialWare® 4.9 and 4.9.2 for Microsoft SQL Server 2005
 • MapInfo SpatialWare® 4.9.2 for Microsoft SQL Server 2008 32- and 64 bit editions
 • Shape file
 • MapInfo Tab File
 • Rastry a dridy – : BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF/GeoTIFF, PSD, WMF, EMF, MrSID, ECW, Spot, PCX, Targa, Vertical Mapper Grid (grd/grc), ADRG, ASRP, CADRG,CIB, NITF
Podpora operačních systémů
 • Windows 7 (x86, x64)
 • Windows Vista with SP2 (x86 , x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows Server 2008 with SP2 (x86 , x64)
 • Windows Server 2003 R2 with SP2 (x86 , x64)
 • Windows Server 2003 with SP2 (x86 , x64)
 • Windows XP with SP3 (x86 , x64)