FME 2021

Aktuální verze programu FME 2021

V dubnu byla společností Safe Software představena nová verze programu FME® 2021. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších novinek.

Automatizace
Automatizace převodů pomocí FME Serveru byla poprvé představena ve  verzi 2019. Ve verzi 2020 byla tato myšlenka dále rozšiřována a nejinak tomu je i ve verzi 2021. Byla přidána možnost ručního spuštění. Není tedy potřebná žádná vnější akce jako například změna v adresáři, ale je možné předem nastavenou automatizaci kdykoliv spustit ručně. Další novinkou je tzv. Guaranteed Delivery - lze nastavit počet opakování pokusů o provedení automatizace v případě, že proces z nějakého důvodu selže.
Dynamické Enginy
Jde o nový typ licencování pro FME Server, který byl zaveden v průběhu loňského roku. Uživatel si kupuje balík hodin (minimum je 3500 hodin). Při použití se odečte pouze čas běhu provedeného workspacu. Platíte tedy pouze za čas, kdy dynamický engine pracuje, ne za čas strávený v prostředí FME Serveru. Enginů může běžet více najednou, uživatel má možnost omezit maximální počet souběžně spuštěných enginů v závislosti na možnostech svého hardwaru. Tento typ licencování je tedy velmi užitečný v případech, kdy je potřeba zvládnout zátěžové špičky aplikací. Původní licenční model se standardními enginy byl zachován.
Nové formáty
  • Apache Parquet
  • Rabbit MQ
  • BIM 360 Docs
  • Google Cloud Services
  • CityJSON
  • Mapbox Vector Tiles
  • XSD Driven XML
  • H3
  • Pixar USD a další

Podrobnosti

FME Desktop

Nové FME Desktop 2021 přináší úpravy uživatelského prostředí. Jako obvykle se zvýšila také rychlost převodů (např. čtení/zápis SHP, XLSX, OGC Geopackage, nebo funkce Bufferer a StatisticsCalculator).

FME 2021

Jako obvykle došlo ke zrychlení funkcí v rámci převodu, a také ke zrychlení čtení a zápisu z/do určitých formátů. Přehled zrychlení funkcí vidíte v tabulce na obrázku. Čtení a zápis se zrychlil zejména u formátů SHP, XLSX nebo OGC Geopackage.

FME 2021

Na základě zpětné vazby od uživatelů nyní FME nabízí v určitých funkcích seznamy hodnot, které se vyskytují v určitém atributu tabulky. Nemusíte tedy znát přesný zápis hodnot, protože FME vám jednotlivé hodnoty samo nabídne (týká se např. funkcí Tester, TestFilter, nebo AttributeManager).

FME Server

V loňském roce došlo k uvedení novinky v licencování FME Serveru - jde o tzv. dynamické enginy. Úpravami prošly automatizace. K FME Serveru lze nově přistupovat i přes mobilní aplikaci FME Data Express. Co se týká samotných převodů, tak uživatel získá mnohem více informací o HW náročnosti jednotlivých procesů, takže může lépe škálovat výkon jednotlivých komponent.

FME 2021

Automatizaci lze nově pustit ručně. Není tedy nutné, aby proběhla nějaká spouštěcí akce typu změny v adresáři, nebo na FTP.

FME 2020

Pomocí aplikace FME Data Express lze nově spouštět převody na FME Serveru i z mobilu, což je ideální způsob pro pracovníky v terénu. Aplikace je k dostupná pro Android a iOS.

FME 2021

Při využití dynamických enginů platí uživatel za čas, po který enginy zpracovávají nějaký převod. Počet enginů je teoreticky neomezený, takže jediným omezením je váš hardware.

FME 2021

Pro každý zpracovaný převod jsou na FME Serveru k dispozici informace o využití hardwaru. Na základě těchto informací mohou administrátoři lépe škálovat hardware, zároveň je ale možné například pro náročné převody vyhradit určitý engine.

Zdroje informací

Úplný přehled novinek

Úplný přehled novinek a změn v nové verzi FME najdete na stránkách společnosti Safe Software.

FME 2021