Adresní místa

Mapová vrstva adres ČR a SR

Vrstva adresních míst představuje podrobný přehled bodových objektů s přiděleným údajem o adrese na území České republiky a Slovenska. Mapová vrstva slouží k provádění detailních mikroanalýz až do úrovně jednotlivých vchodů se samostatnými adresami.

Adresní místa
Využití
Bodovou vrstvu adresních míst je možné využít například pro:
  • Vytváření vlastních map pomocí geokódování.
  • Analýzy počtu potencionálních spádových domácností u stávajících i nově vznikajících poboček.
  • Analýzy roznosu letáků, plánování pokrytí mobilním signálem nebo jinými službami.
  • Vizualizace míst s přidělenou adresou na daném území.

Ukázka


Adresní místa

Každý adresní bod obsahuje kompletní adresu, kódy a názvy administrativních celků ve kterých leží, a také souřadnice v systémech S-JTSK a WGS84.


Administrativní členění

V České republice i na Slovensku jsou adresní místa stejně detailní ve všech oblastech - ve městech i mimo ně.

Specifikace

Česká republika

Atributy

Jednotlivé body mají přiřazené databázové informace o kompletní adrese - název kraje, okresu, obce, části obce, ulice, PSČ, číslo domovní a jeho typ, číslo orientační vč. písmene. Dále jsou přiřazeny zeměpisné souřadnice adresního místa. Data zároveň obsahují kódy jednotlivých administrativních úrovní.

Databáze adresních míst České republiky obsahuje přibližně 2 800 000 objektů.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Slovensko

Atributy

Jednotlivé body mají přiřazené databázové informace o kompletní adrese - název kraje, okresu, obce, části obce, ulice, PSČ, číslo domovní, číslo orientační vč. písmene. Dále jsou přiřazeny zeměpisné souřadnice adresního místa. Data zároveň obsahují kódy jednotlivých administrativních úrovní.

Databáze adresních míst Slovenské republiky obsahuje přibližně 1 400 000 objektů.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Ostatní země

Vzhledem k rozsáhlé síti našich partnerů v zahraničí jsme schopni zajistit vrstvu adresních míst i pro další státy světa. Dostupnost těchto dat se region od regionu liší.