Spectrum Spatial

Platform for spatial visualization and data analysis

Spectrum Spatial je serverové mapové řešení, které slouží pro georeporting. Jde o hotové řešení (out of the box), takže ho stačí nainstalovat a po prvotním nastavení ho můžete ihned začít používat. Pokud potřebujete provádět mapovou analýzu, ale nechcete zdlouhavě školit zaměstnance, potom je SSA určený právě pro vás. Na mapě si můžete zobrazovat vlastní data (pobočky, zákazníci,...) a provádět nad nimi analýzy v podobě tematických map a výběrů. Koncoví uživatelé vše ovládají ve webovém prohlížeči v jednoduchém a atraktivním uživatelském prostředí, takže odpadá nutnost instalace softwaru na koncová zařízení.

Spectrum Spatial Analyst
Přístup 24/7

K aplikaci se přistupuje přes webový prohlížeč. Na počítačích uživatelů tedy není nutné nic instalovat. Navíc mají data přístupná nepřetržitě a všude, kde je k dispozici připojení k internetu.

Individualizace
Uživatelské prostředí se dá individuálně upravit. Změnit se dá například úvodní obrazovka, barvy lišt, nebo menu, kde se ovládá obsah mapy. Vizuálně tak může řešení graficky odpovídat korporátnímu designu.
Snadné ovládání
Ovládání aplikace je zcela intuitivní a vyžaduje pouze minimální zaškolení uživatelů. Vše ovládáte ve webovém prohlížeči v graficky přehledném a atraktivním prostředí.
Variabilita
Uživatelské prostředí se přizpůsobuje velikosti displeje. Je tedy možné ho použít na různých zařízeních – PC, notebook, tablet, telefon.
Centralizovaná data
Všichni uživatelé přistupují k jedné verzi dat. Nedochází tedy ke zbytečným nedorozuměním. Data ale nejsou uložena v cloudu, ale přímo v rámci vaší organizace na vámi zabezpečeném serveru. Kombinují se zde tedy výhody cloudového (online přístup) a desktopového řešení (zabezpečená data).
Editace dat
Uživatelé si nemusí data pouze zobrazovat a analyzovat je. Při vhodném nastavení je mohou přes webovou aplikaci také upravovat.

Features

Map environment

Mapová prostředí připravená pro uživatele mohou mít nejrůznější podoby. Podkladovou mapou mohou být například mapy Google, nebo Bing. Uživatel si může přepínat mezi různými variantami map - klasická mapa, letecké snímky, terén atd. Do aplikace je možné připojit také jakýkoliv WMS server, jak veřejný, tak firemní.

K mapě neodmyslitelně patří i tematiky. Lze je mít přednastavené od správce mapových kompozic, nebo si je může uživatel vytvářet přímo v aplikaci nad zobrazenými daty. Pokud bude zajištěna aktuálnost zorbazených dat, budete mít vždy přehled o dění v regionech, nebo přímo na té nejnižší úrovni.

Data handling

Mapové objekty mohou být uloženy ve formátu MapInfo TAB, nebo v podporovaných databázích. Kromě běžného prohlížení dat v rámci mapové kompozice má uživatel celou řadu dalších možností:

 • Data Binding - K mapovým objektům lze připojovat další data např. ze vzdálených databází. Při zobrazení informací o objektu se zobrazují i připojená data.
 • Search Nearby - Po kliknutí do mapy se vyhledají a zobrazí nejbližší objekty z určité mapové vrstvy.
 • Editace dat - Pokud jsou data uložená v databázi, může je uživatel s příslušným oprávněním upravovat přímo v aplikaci!
 • Výběry dat a export do CSV - Výběry můžete provádět na mapě nebo dotazem na tabulku. Výsledky se dají exportovat do formátu CSV.
 • Anotace a export do KML - Do mapy lze vkládat několik typů objektů (bod, lomená čára, polygon, soustředné kruhy, text atd.) a vyexportovat je do KML. Jiný uživatel si je potom může použít ve své aplikaci.

Administration

Aplikace Spectrum Spatial se skládá z několika základních celků. Zjednodušeně se dá říci, že jde o datový sklad, administrátorskou část a již zmiňovanou koncovou aplikaci dostupnou přes webový prohlížeč.

V datovém skladu jsou uloženy mapové vrstvy a jsou zde definované cesty do připojených databázových tabulek. Každá mapová vrstva nebo tabulka je zde uložena pouze jednou a nese s sebou informaci, ve kterých mapových kompozicích je použita. Jedna mapová vrstva tedy může figurovat v několika mapových prostředích pro koncového uživatele.

V administrátorské části správce aplikace nastavuje mapové kompozice a především také uživatelské účty a jejich práva. Přístupy se nastavují na bázi rolí, kterým se přiřazují jednotlivý uživatelé.

Specification

Demo

Zaujala vás aplikace Spectrum Spatial a chtěli byste si ji vyzkoušet? Kontaktujte nás a my vám zašleme přístup na náš server, kde si budete moci aplikaci vyzkoušet

Podporované prohlížeče

Desktopové prohlížeče
 • Microsoft Internet Explorer 11 a Edge
 • Mozilla Firefox 56.0
 • Safari 10.01.3 (Mac)
 • Google Chrome 61.0
Mobilní prohlížeče
 • Safari (iPad) pro iOS 9.3.5
 • Safari (iPhone) pro iOS 11.0.3
 • Chrome pro Android 6.0
 • Microsoft Edge pro Windows Mobile OS verze 10

Systémové požadavky

Podporované operační systémy
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Ubuntu 14 a 15
 • RHEL 6.5
 • CentOS 7.0