Software

MapInfo Pro v16

V posledním roce prošel program MapInfo Pro opět výraznou obměnou a nyní vyšla nová verze s celou řadou vylepšení. Zde je přehled hlavních novinek.

Shrnutí
  • Nová 64-bitová verze má označení 16.0 a vyšla v polovině října 2016.
  • 32-bitová verze programu již nebude vyvíjena a pro 32-bitové systémy bude udržovaná verze 15.0.
  • Obě verze lze používat na počítači zároveň.
Extended TAB
Již ve verzi 15.2 byl představen tzv. extended TAB. Každý ze souborů tvořící formát MapInfo TAB (soubory s koncovkami TAB, DAT, MAP, ID a IND) může být větší než 2GB. Toto se týká také souborů ve formátu MIF/MID. Ke zvýšení limitů došlo také u celkové délky všech sloupců a množství řádků, které může obsahovat tabulka. Nyní může tabulka mít až 1000 sloupců. Práce s velkými tabulkami zůstává rychlá díky optimalizaci výkonu.
MapInfo Pro
Příkaz Undo a upozornění před smazáním
Pomocí příkazu Undo je možné vrátit změny při pohybu a změně velikosti okna mapy. Příkaz Undo platí také v případě smazání objektů. Vyjímku tvoří smazání tabulky, mapy a měřítka v mapě. V tomto případě se MapInfo Pro zeptá, zda chce uživatel tyto objekty skutečně smazat. Tímto způsobem nedojde k nechtěnému smazání objektů bez možnosti návratu.
Automatické ukládání pracovního prostředí
Dříve se při zavírání programu MapInfo zeptalo, zda chce uživatel uložit změny v použivaném pracovním prostředí. Nyní je možné toto dotazování vypnout a místo něj nastavit automatické ukládání pracovního prostředí po určité době, například každých 5 minut.
Služby WFS a WMTS
MapInfo Pro 16 nově podporuje WFS verze 2.0 a WMTS. Narozdíl od služby WMS je práce s WMTS efektivnější tím, že se jedná o předem načtené mapové dlaždice. Ty je možné používat také v programu Spectrum Spatial Analyst.

Další novinky

Vylepšená podoba ribbonu

Díky podnětům samotných uživatelů je nyní uspořádání nástrojů v záložkách ribbonu efektivnější. Často využívané funkce dostaly větší tlačítko a méně používané nástroje byly sdruženy do skupin.

Redesignu funkcí v záložkách ribbonu se dočkaly záložky Home, Map a Layout. V záložce Layout se také zjednodušila práce s texty v mapě.

Interaktivní tematická mapa

Největší změny se dočkala tvorba tematických map. Přibylo množství barevných škál a každou kategorii škály je možné měnit přímo v seznamu vrstev. Všechno, co uživatel potřebuje pro tvorbu tematické mapy, nově najde přímo v záložce ribbonu. Obsah záložky Theme se dynamicky mění podle toho, jaký typ tematické mapy uživatel zpracovává.

Nově je možné do výsledné mapy přidat zeměpisnou síť s popisky stupňů. V mapě se také snadněji upravují popisky. Kromě úpravy jejich polohy a podoby je možné je pomocí pravého tlačítka myši kopírovat, popisovat všechny části multipolygonu a změnšovat popisky uvnitř malých polygonů.

Zdroje informací

Více informací o nové verzi najdete na stránkách společnosti Pitney Bowes.

MapInfo Pro