Software

MapInfo Pro v15

V posledním roce prošel program MapInfo Pro opět výraznou obměnou a nyní vyšla nová verze s celou řadou vylepšení. Zde je přehled hlavních novinek.

Shrnutí
  • Nová 32-bitová verze má označení 15.0 a vyšla na jaře 2015.
  • Nová 64-bitová verze má označení 15.2 a vyšla 31. října 2015.
  • 32-bitová i 64-bitová verze se i nadále prodávají jako jeden produkt.
  • Obě verze lze používat na počítači zároveň.
Velikost >2GB
Každý ze souborů tvořící formát MapInfo TAB (soubory s koncovkami TAB, DAT, MAP, ID a IND) může být nyní větší než 2GB. Tato novinka se týká i souborů ve formátu MIF/MID. Ke zvýšení limitů došlo také u celkové délky všech sloupců a množství řádků, které může obsahovat tabulka. Mapovou vrstvu (nebo tabulku) s alespoň jedním souborem větším než 2GB načte MapInfo Pro jako Extended TAB, nebo Extended MIF a jde otevřít pouze v 64-bitové verzi 15.2.
MapInfo Pro
Chytré indexování
Operace, které aktualizují hodnoty v tabulce jsou nyní rychlejší. Je tomu tak díky tzv. chytrému indexování sloupců v tabulce. U větších tabulek MapInfo Pro automaticky vyhodnocuje, jestli proběhne operace rychleji, pokud by byl sloupec indexovaný, a podle toho se zachová - buď operaci provede bez indexu, nebo si sloupec naindexuje, provede operaci, a potom index zruší. Pokud u tabulky již index je, proběhne operace stejně jako v předchozích verzích.
Unicode
V jedné tabulce mohou být nyní záznamy ve více znakových sadách. Díky podpoře Unicode teď můžete v pracovních prostředích vytvářet vícejazyčné mapy a mapové výstupy.
Podpora multi-touch gest
Používání MapInfo Pro na zařízeních s dotykovým displejem je nyní jednodušší díky podpoře vícedotykových gest. Jde hlavně o posun a přibližování/oddalování v oknech Mapa, 3D mapa a Sestava.

Other news

Přejmenování vrstev

Všechny mapové vrstvy a tematické mapy můžete nyní přejmenovat. Vlastní názvy zlepší vaši orientaci nejen v rámci MapInfa Pro, ale objeví se i ve výstupech do vrstveného PDF.

Uživatelské názvy lze samozřejmě vrátit zpět do původního stavu.

Mapový výstup

V okně Sestava je nyní možné pracovat s více samostatnými stránkami. Texty, obrázky a geometrické tvary lze libovolně otáčet. Při tvorbě tiskové sestavy lze plně využít kopírování do schránky. Objekty můžete kopírovat na jinou stránku sestavy, do jiné sestavy, nebo třeba do jiného MapInfa Pro.

Možnost zarovnání objektů v sestavě k sobě navzájem, nebo k okrajům stránky. Rozestup mřížky v sestavě je nyní možné nastavit v milimetrech, tedy v jednotkách papíru.

Resources

Více informací o nové verzi najdete na stránkách společnosti Pitney Bowes.

MapInfo Pro