Software

MapInfo Pro 12.5

Program MapInfo Pro prošel v poslední době výraznou obměnou. Zásadním je rozdělení na 32-bitovou a 64-bitovou verzi. S tím souvisí velké změny vzhledu a funkcionality. Přehled těchto změn vám přinášíme v následujícím textu.

Nastavení výkonu
V nové verzi programu je možné nastavit rozložení náročných operací na více procesorů nebo jader procesoru. Pokud je funkce zapnutá, MapInfo Pro rozdělí zpracování náročné operace na více jader, což zkrátí čas provedení. Nastavení se týká všech operací, při kterých se ukládají objekty do vyrovnávací paměti a následujících prostorových operací s objekty:
 • Split
 • Erase
 • Erase Outside
 • Polyline Split
 • Polyline Split at Node
 • Overlay Nodes
MapInfo Pro
Nové okno Layout Designer
Kromě okna Layout můžete nyní tiskové sestavy vytvářet také v okně Layout Designer. Původní okno zůstane zachované, ale už se nebude dále vyvíjet. Výhody nového okna jsou:
 • Do okna Layout Designer lze nově vkládat aktivní mapová okna, která lze upravovat přímo v sestavě. Posouvání popisů a další úpravy lze provádět přímo v okně Layout Designer. Při vložení mapy dojde k jejímu odpojení od původního okna Mapa. Následné změny nemají vliv na původní mapovou kompozici určenou pro zobrazení na monitoru počítače.
 • Layout Designer zobrazuje mapu v tiskovém rozlišení.
 • Všechny funkce jsou na tlačítkové liště přímo v okně.
 • Možnost rychlé změny přiblížení okna pomocí posuvníku.
 • Vložení obrázku (loga) přímo do sestavy bez nutnosti předchozího otevření do programu MapInfo Pro.
 • Zobrazení čtvercové sítě pro snazší orientaci, vodící čáry pro zarovnání objektů.
Rozdělení na 32-bitovou a 64-bitovou verzi
32-bitová verze nyní nese označení MapInfo Pro 12.5, 64-bitová verze je označena jako MapInfo Pro 12.5.1. Obě verze využívají stejnou licenci, takže je lze na stejném počítači provozovat zároveň (pokud máte 64-bitový operační systém). 64-bitová verze přináší úplně nové uživatelské prostředí. Charakteristickým prvkem je zejména ribbon, na kterém jsou v záložkách přístupné všechny funkce, které byly dříve v jednotlivých menu. Všechna okna lze buď používat jako plovoucí, dokované, nebo mohou být na stejném místě přes sebe v podobě záložek.

Podrobnosti

32MapInfo Pro 12.5 (32-bit)

Hlavními novinkami 32-bitové verze je možnost nastavení výkonu použitého pro zpracování operací a nové okno Layout Designer.

MapInfo Pro 12.5

Nastavení počtu procesorů nebo jader, která se použijí na zpracování operací (Full=100%, Aggresive=75%, Intermediate=50%, Moderate=25%, None=1 procesor nebo jádro).

MapInfo Pro 12.5

Nový Layout Designer s možností úpravy objektů v aktivním mapovém okně tiskové sestavy.

64MapInfo Pro 12.5.1 (64-bit)

64-bitové MapInfo Pro se odlišuje samotnou architekturou, a potom hlavně uživatelským prostředím a designem. Funkce jsou rozděleny na několik záložek hlavního ribbonu. Tímto uspořádáním MapInfo Pro drží krok s předními světovými výrobci softwaru. 64-bitovou verzi lze nainstalovat pouze na 64-bitový operační systém.

MapInfo Pro

Funkce jsou organizované na záložkách ribbonu. Při najetí kurzorem na funkci se zobrazí stručná nápověda.

MapInfo Pro

Po kliknutí pravým tlačítkem do mapy se zobrazí rychlé menu, které obsahuje nejpoužívanější nástroje. Ty tak máte kdykoliv po ruce.

Zdroje informací

Přehled novinek

Více informací o nové verzi najdete na stránkách společnosti Pitney Bowes.

MapInfo Pro