Software

FME 2019

V dubnu byla společností Safe Software představena nová verze programu FME® 2019. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších novinek.

Automatizace
Automatizace převodů pomocí FME Serveru se ve verzi 2019 dostala na novou úroveň. Přímo v prostředí webového prohlížeče si můžete poskládat postup, podle kterého se bude FME Server řídit. Hlavní myšlenkou je: "Jakmile se něco stane, proveď nějakou akci". Spouštěčem jsou události typu nový soubor v úložišti, nebo příchozí mail. Akce je například spuštění workspacu, nahrání výsledných dat do cloudu atd.
Visual Preview
Kvůli prozkoumání převáděných dat už nemusíte opouštět FME Workbench. Data si můžete zobrazit v jakékoliv fázi převodu na panelu Visual Preview, který funguje podobně jako FME Data Inspector.
Nové formáty
 • TopoJSON Reader/Writer
 • Revit (Tech Preview)
 • Garmin POI Reader
 • Digital Weather Markup Language (DWML) Reader
 • Web Coverage Service (WCS) Reader
 • FME AR Reader
 • DICOM (medical imaging format) Reader
 • Socrata API upgrade
 • Esri i3s improved support
 • DGN meshes supported in Microstation Design (V8)
 • Azure (AzureBlobStorageConnector and AzureFileStorageConnector)
 • Cesium ion (CesiumIonConnector)
 • Cityworks (CityworksConnector)
 • Google Cloud Storage (GoogleCloudStorageConnector)
Nové a vylepšené převodní funkce
 • Raster Object Detector – skupina funkcí
 • Natural Language Processor – skupina funkcí
 • Dissolver – výrazné zrychlení
 • ChangeDetector – nový výstupní port Updated
 • EsriReprojector – už nevyžaduje instalaci ArcGISu
 • CenterLineReplacer – přidán mód Aproximate Center Line

Podrobnosti

FME Desktop

Nové FME Desktop 2019 přináší úpravy uživatelského prostředí. Jako obvykle se zvýšila také rychlost převodů. Byla samozřejmě přidána také spousta nových funkcí a datových formátů.

FME 2019

I FME přišlo se svým Dark Modem, tedy tmavým uživatelským prostředím, které je šetrnější pro oči. Zapnete ho v menu Tools – FME Options – Appearance.

FME 2019

FME 2019 je opět rychlejší. Skokově se například zvýšil výkon funkce Dissolver. Podobně jsou na tom převody Shapefilů. i tady došlo ke skokovému nárůstu rychlosti.

FME 2019

Data lze v jakékoliv fázi převodu zobrazit na panelu Visual Preview. Nezobrazuje se pouze jeden objekt jako u Breakpointu, ale zobrazí se všechna data najednou. Visual Preview je nejefektivnější při zapnutí funkce Data Caching.

FME 2019

Jedním z nově podporovaných formátů je i DICOM. Jde o datový formát, který využívají pro snímkování zdravotnické přístroje. Pomocí FME se ze snímků dají vytvořit například animace.

FME Server

FME Server 2019 přichází s velmi zásadní změnou v oblasti automatizace. Přímo na Serveru si teď můžete poskládat řetězec událostí, které vyvolají nějakou akci. Po dokončení akce se může spustit zase další proces. Jde tedy o posun k další úrovni automatizace.

FME 2019

Nové pojetí automatizací spojuje notifikace, naplánované úlohy a systémové události do jednoho nástroje. Umožňuje řetězit události a akce velmi jednoduchým způsobem.

FME 2019

Administrátoři serveru mají k dispozici více nástrojů. Mohou generovat pro každý workspace více Tokenů s různým nastavením. Mohou lépe filtrovat úlohy, mohou definovat pravidla pro hesla, nebo používat systémové události pro start převodů.

Zdroje informací

Úplný přehled novinek

Úplný přehled novinek a změn v nové verzi FME najdete na stránkách společnosti Safe Software.

FME 2019