Software

FME 2018

V březnu byla společností Safe Software představena nová verze programu FME® 2018. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších novinek.

Data Caching
FME Workbench nyní umožňuje uložení objektů na výstupu z každé funkce. Při dalších úpravách tedy nemusíte převod pouštět vždy od začátku, ale stačí znovu spustit pouze tu část, která se změnila. Nová funkce navíc skvěle funguje v kombinaci se záložkami, tedy Bookmarks.
Filtrování logu
Okno, do kterého se vypisuje protokol o převodu, nyní umožňuje filtrovat varování (modrý text), chyby (červený text) a ostatní informace (černý text). Pokud tedy potřebujete zjistit, jestli během převodu nedošlo k nějakým problémům, nemusíte už procházet celý log, který je často velmi dlouhý.
Nové formáty
 • Bentley i-Model Reader (V1)
 • Esri Geodatabase Mosaic
 • 40+ rastrových formátů
 • Microsoft PowerPoint
 • PDF Reader
 • FME překročilo další hranici a v této verzi podporuje už více než 400 datových formátů!
Nové převodní funkce
 • AreaGapAndOverlapCleaner
 • HDFSConnector
 • FeatureJoiner
 • MeshSimplifier
 • MSWordStyler
 • PowerPointStyler
 • ProjectWiseConnector
 • SalesforceConnector
 • SurfaceDissolver

Podrobnosti

FME Desktop

Nové FME Desktop 2018 přináší úpravy uživatelského prostředí. Jako obvykle se zvýšila také rychlost převodů, byla samozřejmě přidána také spousta nových funkcí a datových formátů.

FME 2018

Záložky neboli Bookmarks lze nově sbalit, nebo rozbalit podle potřeby. Nezabírají tedy už tolik místa. Pokud je zapnutý Data Caching, tak se objekty ukládají pouze na výstupu ze záložky. Lze tak optimalizovat čas převodu.

FME 20187

Pokud je zapnutý Data Caching, je možné pustit pouze část převodu. Umožňují to tlačítka Run From This a Run To This. Pokud převod běží ve více větvích, lze pouštět každou větev zvlášť.

FME 2018

Ve verzi 2018 lze kopírovat parametry mezi funkcemi. Pokud máte například nastavené testovací podmínky ve funkci Tester, můžete je zkopírovat do jiné funkce pomocí tlačítek Copy a Paste.

FME 2018

Pokud pracujete s databázemi, potom určitě uvítáte funkci FeatureJoiner. Ta propojuje atributy objektů podobně jako funkce FeatureMerger. Narozdíl od něj ale umožňuje provádět Left Join a Right Join.

FME Server

Došlo k vybudování FME Serveru znovu od základů. Přináší to s sebou řadu novinek, jako je možnost filtrovat úlohy, možnost nastavení tmavého uživatelského prostředí, nebo zobrazení schématu převodu přímo ve webovém prohlížeči.

FME 2018

FME Workspace, který FME Server spouští, si můžete zobrazit přímo v prostředí FME Serveru. Lze také procházet jednotlivé funkce a jejich nastavení.

FME 2018

FME Server lze nyní ještě snáze rozmístit na více strojů tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu v případě selhání jednoho ze serverů.

Zdroje informací

Úplný přehled novinek

Úplný přehled novinek a změn v nové verzi FME najdete na stránkách společnosti Safe Software.

FME 2018