Software

FME 2017

V březnu byla společností Safe Software představena nová verze programu FME® 2017. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších novinek.

Rychlá úprava parametrů funkcí
FME Workbench nyní umožňuje upravovat parametry všech funkcí, vstupů i výstupů z převodu v dokovatelném okně. Není tedy nutné rozklikávat nastavení každého objektu na pracovní ploše. Stačí ho označit a nastavit parametry.
Snadnější práce s daty v aplikaci FME Data Inspector
Filtry umožňují výběr vrstev, které chce uživatel zobrazit. Zároveň lze také filtrovat sloupce v každé vrstvě, takže se nezobrazují desítky sloupců a orientace v nich je rychlejší.
Nové formáty
 • Autodesk FBX
 • BIM Collaboration Format (BCF)
 • HTML Table
 • IBM dashDB
 • MapBox MBTiles
 • MapInfo Extended TAB – nový formát MapInfa Pro. Lze využít i pro načtení klasického formátu TAB. Ve většině případů je potom načtení výrazně rychlejší.
 • OGC Geopackage Raster Tiles
 • OpenStreetMap PBF
 • QlikMaps
 • a další
Nové převodní funkce
 • DateTimeCalculator – umožňuje provádět výpočty s datumovými a časovými údaji.
 • Geocoder – umožňuje geokódování adres pomocí geokódovacích služeb, například Google, OpenStreetMap, HERE, ArcGIS Online atd.
 • HTMLExtractor – funkce ideální na extrahování obsahu z webových stránek.
 • a další.

Podrobnosti

FME Desktop

Nové FME Desktop 2017 přináší úpravy uživatelského prostředí. Jako obvykle se zvýšila také rychlost převodů, byla samozřejmě přidána také spousta nových funkcí a datových formátů.

FME 2017

Zvolte si styl, ve kterém se budou vykreslovat vazby mezi objekty na pracovní ploše. K dispozici jsou zakřivené, kolmé, nebo původní vazby. Jako nejpřehlednější uživatelé nejčastěji používají zakřivené vazby.

FME 2017

Načítejte data ze vzdálených online úložišť, jako byste je měli na lokálním disku. Dostupné jsou tyto služby: A360, Box, Dropbox, FME Server, Google Drive, and Microsoft OneDrive.

FME 2017

Výstupní data můžete zapisovat přímo do ZIP archivu. V archivu můžete vytvořit i podadresáře. Při zadání cesty k ZIP souboru je vše za příponou .zip bráno jako podadresář uvnitř archivu – např. adresář data vytvoříte takto: "C:\mapy\vystup.zip\data".

FME 2017

Uživatelé FME mají nově k dispozici tzv. FME Hub. Jde o uživatelskou knihovnu převodních funkcí, datových formátů, šablon převodů a webových připojení. Při psaní na pracovní plochu v FME Workbench se zobrazují i výsledky z FME Hubu.

FME Server

U řešení FME Server došlo ke kompletní změně uživatelského prostředí. Všechny funkce jsou jednoduše dostupné na panelu vlevo. Došlo také k rozšíření možností zabezpečení a zavedení tzv. projektu.

FME 2017

Projekt FME Serveru je skupina informací a dat (úlohy, připojení, repository, naplánované úlohy atd.), které můžete vyexportovat a sdílet je s jinými uživateli a instancemi FME Serveru. Projekt se může hodit také pro zálohu nebo migraci dat.

FME 2017

Vylepšením prošlo také zabezpečení. Nyní lze přístupová práva nastavit u všech komponent FME Serveru. Vylepšením prošel také Active Directory, takže všichni uživatelé FME Serveru využívají jeden model zabezpečení.

Zdroje informací

Úplný přehled novinek

Úplný přehled novinek a změn v nové verzi FME najdete na stránkách společnosti Safe Software.

FME 2017