Raster maps

Background maps in raster format

Rastrové mapy v grafické podobě odpovídají svým vzhledem tištěným mapám. Rastrová mapa představuje mapový podklad ve formátu obrázku (např. *.jpeg, *.jpg, *.tiff, *.bmp, *.gif), kterou je však možné používat v rámci mapových softwarových nástrojů. K rastrovému podkladu není možné připojit atributové informace a mapa se používá jako podkladová vrstva.

Rastrové mapy
Využití
Rastrové mapy lze využít jako:
  • Orientační podkladovou vrstvu pro zobrazování vlastních dat (např. vrstvy zákazníků, podklad pro tematické mapy apod.).
  • Samostatné mapové výstupy např. do prezentací a výstupních zpráv.
  • Samostatnou topografickou mapu.

Versions

Raster maps

Podkladové topografické mapy ve formě obrázku (např. *.jpeg, *.jpg, *.tiff, *.bmp, *.gif), které jsou georeferencovány (mají přiřazené zeměpisné souřadnice referenčních bodů, pomocí kterých je možné obrázek zobrazit na správném místě v mapě). Je možné je tedy využívat zároveň s ostatními mapovými zdroji, překládat je dalšími vektorovými vrstvami nebo je využívat jen jako samostatnou topografickou mapu.

Rastrové mapy jsou uloženy přímo na počítači uživatele. Detail mapy se odvíjí od jejího výchozího měřítka (např. detail města v měřítku 1:10 000, přehledová mapa státu v měřítku 1:150.000 apod.).
Rastrová mapa 1:100 000

Ukázka rastrové mapy 1:100 000.

Rastr 1:10 000

Ukázka rastrové mapy 1:10 000.

Tile server maps

Tile-serverové mapy jsou rastrové obrázky, využívané jako podkladové topografické mapové vrstvy. Uživatel si tyto mapy zobrazí pomocí mapového programu, který si načítá jednotlivé mapové dlaždice ze serveru poskytovatele. Data tedy nejsou fyzicky umístěna na počítači uživatele. Výhodou těchto map je jejich jednoduchá dostupnost a široký plošný záběr - mapový podklad je často dostupný pro velká území (Evropa, svět), pouze je nutné počítat s různou mírou detailu a kvality dat pro jednotlivá území.

K nabízeným tile-serverovým mapám patří například mapy Microsoft Bing, které je možné si mimo jiné pořídit jako doplňkový balíček k programu MapInfo Pro v rámci licence Premium Services.

Kromě komerčních tile-serverových map je možné využívat také alternativy v podobě opensource mapových podkladů. K často používaným patří například projekt OpenStreetMap, který je založen na volně dostupných geografických datech. Obsah těchto map je tvořen komunitou dobrovolníků, kteří jsou do projektu OpenStreetMap zapojeni.

Microsoft Bing

Microsoft Bing Roads (v rámci Premium Services za poplatek) - V menším měřítku je zobrazeno méně detailů, aby byla mapa stále přehledná.

Microsoft Bing

Microsoft Bing (v rámci Premium Services za poplatek) - Detail centra okresního města.

OSM Tile Server

OSM Tile Server - Zobrazení území v menším měřítku.

OSM Tile Server

OSM Tile Server - V detailu města jsou vidět názvy ulic, budovy s čísly popisnými a celá řada bodů zájmu.

Specification

Specifikace pro rastrové mapy je závislá na konkrétní podobě, výchozím měřítku a míře vyrastrování. Rastrové mapy jsme schopni nabídnout jak pro Českou a Slovenskou republiku, tak pro další země světa, a to v celé řadě různých měřítek. Pro více informací nás prosím kontaktujte.