Mapy a data

Mapa PSČ

Mapová sada obsahuje regiony a body PSČ. Tato sada umožňuje vytvářet nejrůznější geografické analýzy dat, které mají nějaký vztah k regionu se stejným poštovním směrovacím číslem - PSČ. Poštovní směrovací číslo je v současnosti zpravidla nejrozšířenější geografická informace v České republice, na Slovensku i v dalších zemích. Proto může být snadno použita k analýze databází, které PSČ obsahují.

Mapa PSČ
Využití
Vektorová mapa se využívá nejčastěji v následujících úlohách:
  • Geografická analýza - například zobrazení počtu zákazníků, nebo obratu v jednotlivých PSČ.
  • Tvorba regionů obchodních zástupců - z ploch PSČ lze jejich sloučením vytvořit oblasti, které budou mít na starosti obchodní zástupci. Během tvorby regionů lze sledovat různé parametry, například počet zákazníků, nebo frekvenci návštěv atd.
Mapa PSČ ve formátu PDF připravená na tisk:
  • Nástěnná mapa - po vytištění může sloužit jako nástěnná mapa pro zakreslování, nebo rychlou orientaci.
  • Mapa pro zobrazování na monitoru - podkladová mapa pro rychlou orientaci přímo na monitoru počítače.

Verze

Vektorová mapa pro GIS

Vektorová mapa PSČ slouží pro použití v GIS softwarech. Obsahuje hranice regionů PSČ a bodovou vrstvu pošt. Součástí datové sady České republiky jsou také P.O. Boxy a PSČ organizací s vlastním směrovacím číslem.

Hranice regionů
Hranice regionů poštovních směrovacích čísel patří mezi nejvíce používané mapové vrstvy pro uživatele z obchodních společností. Splňuje nejzákladnější potřebu k analýze klientů, zákazníků nebo obchodů. Tato vrstva snadné vyhledávání v mapě podle PSČ. Oblasti je možné obarvovat například podle obratu nebo počtu zákazníků a slučovat do větších celků. Vrstva je ideální pro tvorbu regionů obchodních zástupců a dalších zájmových oblastí.
Bodová vrstva pošt
Mapová vrstva, která geograficky reprezentuje každé poštovní směrovací číslo v České a Slovenské republice. Je to ideální produkt pro geokódování obchodních databází, tj. umístění zákazníků, obchodů, skladů nebo kanceláří na mapu podle PSČ.
Bodové objekty v mapové vrstvě představují zgeokódované adresy poštovních poboček. Datová sada České republiky kromě dodacích pošt body obsahuje také umístění podacích pošt a P.O.Boxů a společností, kterým bylo přiděleno samostatné poštovní směrovací číslo (velké továrny, nemocnice apod.).
Vektorová mapa PSČ

Vektorová mapa PSČ - kombinace hranic regionů PSČ s bodovou vrstvou pošt.

Vektorová mapa PSČ

Vektorová mapa PSČ - příklad geografické analýzy nad regiony PSČ.

Mapa PSČ České republiky v PDF

Z důvodu velké poptávky ze strany našich zákazníků, kteří nemají MapInfo Pro a nemohou tedy použít vektorovou mapu PSČ, jsme vytvořili mapy PSČ ve formátu PDF připravené k tisku. Kromě ploch PSČ jsou v mapách pro orientaci také hranice krajů, sídla, silnice a další prvky. Mapy jsou vytvořeny ve dvou verzích. K dispozici je mapa celé České republiky, nebo detailní mapa Prahy.

Mapa celé ČR
Mapa celé republiky je buď na dvou stranách A0 opatřených lícovacími značkami, nebo jako jeden list o rozměrech 1682x1189mm, což je rozměr dvou stran A0 na výšku vedle sebe. Mapy jsou v tiskovém rozlišení 300 nebo 600dpi.
Mapa Prahy
Mapa Prahy na podkladu OpenStreetMap poskytuje detailní pohled až na úroveň uliční sítě v tiskovém rozlišení 300 nebo 600dpi.
Mapa PSČ v PDF

Přehlednou mapu celé republiky lze po vytištění používat jako nástěnnou mapu.

Mapa PSČ v PDF

Mapa Prahy poskytuje detailní pohled na Prahu a přilehlé okolí.

Poznámka
V případě zájmu o přípravu mapy PSČ v PDF formátu pro jednotlivé kraje nebo Vámi zvolené oblasti nás prosím kontaktujte.

Mapa PSČ Slovenské republiky v PDF

Z důvodu velké poptávky ze strany našich zákazníků, kteří nemají MapInfo Pro a nemohou tedy použít vektorovou mapu PSČ, jsme vytvořili mapy PSČ ve formátu PDF připravené k tisku. Kromě ploch PSČ jsou v mapách pro orientaci také hranice krajů, sídla, silnice a další prvky. Mapa také obsahuje detailní pohled na Bratislavu a okolí.

Mapa celé SR
Mapa celé republiky je buď na dvou stranách A0 opatřených lícovacími značkami, nebo jako jeden list o rozměrech 1682x1189mm, což je rozměr dvou stran A0 na výšku vedle sebe. Mapa je v tiskovém rozlišení 300 nebo 600dpi.
Mapa PSČ v PDF

Přehlednou mapu celé republiky lze po vytištění používat jako nástěnnou mapu.

Mapa PSČ v PDF

Detailní pohled na Bratislavu a okolí.

Poznámka
V případě zájmu o přípravu mapy PSČ v PDF formátu pro jednotlivé kraje nebo Vámi zvolené oblasti nás prosím kontaktujte.

Specifikace (vektorová mapa)

Česká republika

Atributy

Datová sada obsahuje kód a název PSČ.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Slovensko

Atributy

Datová sada obsahuje kód a název PSČ.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Ostatní země

Vzhledem k rozsáhlé síti našich partnerů v zahraničí jsme schopni zajistit mapy PSČ nejen pro sousední státy ČR, ale i z velké části zemí světa. Úroveň detailu mapových podkladů z různých zemí se může lišit.