Software

MapInfo Pro

MapInfo Pro je špičkový software pro zobrazení dat a jejich analýzu z geografické perspektivy. Pokud zkombinujete vaše data s mapou, dáte jim nový rozměr a umožní vám to odkrýt v datech struktury a trendy, které by jinak zůstaly skryty. Používejte MapInfo Pro a rozhodujte se na základě kvalitně zpracovaných analýz.

MapInfo Pro
Snadné použití

Uživatelské prostředí se vám po pár dnech vryje pod kůži. I přes širokou škálu funkcí rozhodně nemusíte být IT experti, abyste se naučili program plnohodnotně využívat. Ovládací prvky můžete přizpůsobit svým potřebám, a pokud si přesto nebudete vědět rady, máte k dispozici přehlednou nápovědu.

Přístup k datům
Kromě vlastního formátu podporuje MapInfo Pro přímé otevření celé řady souborových formátů (Microsoft Excel, Access, DBF, CSV,...), relačních a prostorových databází (Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, SQLite a celkově standard ODBC) a prostorových dat (AutoCAD DWG/DXF, SHP, DGN,...). Používat můžete také rastry v téměř všech existujících formátech.
Úprava tabulek i mapových dat
Program není omezen pouze na práci s mapou, upravovat v něm můžete i tabulky. Mezi sloupci i mezi více tabulkami můžete provádět sofistikované výpočty. Ale teprve při kombinaci tabulkových dat s mapou ukáže MapInfo Pro svojí skutečnou sílu. Pokud potřebujete upravit mapové objekty, máte k dispozici desítky nástrojů, které jsou jinak k vidění spíše v CAD softwarech.
Mapové zobrazení a analýza dat
Díky průvodcům můžete na pár kliknutí vytvářet tematické mapy, data vzájemně kombinovat a provádět sofistikované analýzy. Pomocí funkce redistriktování můžete sdružovat zvolené administrativní celky (např. oblasti PSČ) a tvořit tak vlastní zájmová území (např. oblasti obchodních zástupců). Přesné informace v mapě zobrazíte pomocí popisů. O přehlednost mapy se starají automatické algoritmy, které zajistí, aby byly popisy dobře čitelné a nepřekrývaly se.
Profesionální výstup
Díky tiskové sestavě můžete vytvořit profesionální mapový výstup, kde nebude chybět legenda nebo měřítko. Vše skládáte přímo na stránku, takže máte pod kontrolou, jak bude mapa vypadat na papíře. Pokud potřebujete mapu do prezentace, nebo pro své kolegy na poradu, na pár kliknutí si výstup uložíte jako obrázek, nebo do PDF. Třešinkou na dortu je možnost vypínání a zapínání mapových vrstev přímo ve výsledném PDF bez nutnosti mít nainstalované MapInfo Pro.

Verze

64MapInfo Pro 64-bit

64-bitové MapInfo Pro využívá 64-bitovou architekturu a disponuje moderním uživatelským prostředím. Hlavní vývoj ve společnosti Pitney Bowes se soustředí právě na 64-bitovou verzi. Funkce jsou rozděleny na několik záložek hlavního ribbonu. Tímto uspořádáním MapInfo Pro drží krok s předními světovými výrobci softwaru. 64-bitovou verzi lze nainstalovat pouze na 64-bitový operační systém.

MapInfo Pro 64-bit

Uživatelské prostředí 64-bitové verze drží krok s předními světovými výrobci softwaru. Funkce jsou organizovány jako tlačítka do záložek na hlavní tlačítkové liště, všechna okna lze spravovat v několika režimech.

MapInfo Pro 64-bit

Pro začínající uživatele je k dispozici stručná i kompletní nápověda ke každé funkci. Pokročilí mohou ušetřit čas spouštěním funkcí pomocí klávesových zkratek.

32MapInfo Pro 32-bit

32-bitové provedení navazuje na uživatelské prostředí, které znáte z předchozích verzí. Posledním 32-bitovým MapInfem Pro byla verze 15.0. S oběma verzemi lze plnohodnotně pracovat.

MapInfo Pro 32-bit

Široké možnosti analýzy dat včetně vizualizace a výsledného výstupu.

MapInfo Pro 32-bit

Kombinace zobrazení gridových povrchů, rastrů a vektorových dat může přinést zásadní zjištění.

MapInfo Pro 16

Aktuální verzí programu MapInfa Pro je verze 16.0 (64-bit).

MapInfo 16 přináší novinky ve vizualizaci dat, přístupu k datům a souborům a vylepšené uživatelské prostředí. Pitney Bowes naslouchá potřebám uživatelům MapInfa Pro a nově upravilo rozmístění tlačítek na ribbonu. Práci s tabulkami zjednodušuje nový Advanced Pack. Zásadní změnou prošla tvorba map, kde přibylo množství barevných palet a tvorba a úprava mapy je nyní jednodušší. Proměnou prošla také aplikace EasyLoader a rozšířila se podpora formátu GeoPackage. V MapInfu Pro lze také nově pracovat se službami WFS a WMTS.

Novinky ve verzi 16
MapInfo Pro - aktuální verze

MapInfo Pro Advanced

MapInfo Pro Advanced je produkt na práci s rastrovými a gridovými daty. Modul pro 64-bitové MapInfo Pro pracuje s novým gridovým formátem MRR - Multi-Resolution Raster. Tento formát umožňuje uložení extrémně velkých souborů a i při takto velkých objemech dat jsou odezvy velice rychlé. Na změnu barevné škály, posuny a přibližování reaguje grid téměř okamžitě. Nový formát podporuje numerické i klasifikované gridy, multispektrální snímky a pyramidování. Dokonce umožňuje uložení buněk s různou velikostí v jednom souboru. MapInfo Pro Advanced tak umožňuje analytikům a GIS specialistům analyzovat obrovské datové sady tím nejefektivnějším způsobem.

Více informací
MapInfo Pro Advanced

Specifikace

Funkce

MapInfo Pro je klíčovým produktem společnosti Pitney Bowes Inc. Na jeho vývoji se již více než 20 let podílejí desítky programátorů přímo v centrále společnosti. Prostřednictvím svých námětů a připomínek do procesu vývoje zasahuje také řada partnerů a statisíce uživatelů programu po celém světě.

Výsledkem je široká funkcionalita, především v oblasti analýzy, editace, přístupu ke zdrojovým datům a také při tvorbě profesionálního výstupu.

Import dat
 • Schopnost přímého čtení formátů Microsoft Excel, Access, dBASE, ASCII, CSV, SQLite databáze nebo ESRI Shapefile.
 • Další dostupné formáty prostřednictvím zabudovaného importu (DWG/DXF, DGN v7 a v8, KML, VPF a další).
 • Podpora desítek rastrových a gridových formátů.
 • ODBC přístup ke vzdáleným databázím (Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase a další).
Analýza dat
 • SQL dotazování rozšířené o prostorovou složku,
 • Široká paleta editačních nástrojů pro kreslení a editaci mapových objektů (overlay algebra, generalizace, oprava topologických chyb, desítky CAD nástrojů).
 • Tvorba a úprava struktury tabulek.
 • Zobrazení naměřených hodnot z GPS.
 • Jednoduché geokódování – připojení souřadnic k databázovým záznamům.
Vizualizace
 • Tvorba tematických map – kartogramy, sloupcové a koláčové grafy, hustota teček, odstupňované symboly a další.
 • Změna stylů mapových vrstev i jednotlivých objektů, tvorba popisů, kartografická legenda, měřítko mapy a mnoho dalších funkcí.
 • Tvorba gridových povrchů, případně pokročilá analýza gridových dat pomocí MapInfo Pro Advanced.
 • Redistriktování - tvorba vlastních regionů pomocí sdružování zvolené administrativní jednotky.
Výstupy
 • Navržení tiskové sestavy v prostoru papíru.
 • Export jakéhokoliv okna do obrázku s možností nastavení rozměrů, rozlišení v dpi a formátu.
 • Export mapové sestavy do PDF - vrstveného, nebo jednovrstvého (ve vrstveném PDF může uživatel vypínat a zapínat mapové vrstvy v Adobe Readeru).
 • Široké možnosti nastavení tisku na tiskárně.

Typy licencí

Fixní licence (Node - Locked)
Program je licencován na jednom konkrétním počítači, na kterém je nainstalován.
Plovoucí licence (Concurrent)
Plovoucí licence je nainstalovaná na serveru, ke kterému se připojují MapInfa Pro jednotlivých uživatelů. Program vždy zkontroluje, jestli je na serveru volná licence. Pokud ano, spustí se a licence je po dobu práce s programem obsazena. Podle toho kolik plovoucích licencí společnost zakoupila, tolik instalací MapInfa Pro může v jeden okamžik fungovat. Licenci lze na počítač také vypůjčit až na 365 dní.
Distribuovatelná licence (Distributable)
Speciální typ plovoucí licence. Licence jsou také na licenčním serveru, ke kterému se program připojí a licenci obsadí. Licence se však po ukončení programu nevrací na server, ale zůstává na počítači, dokud jí uživatel manuálně nevrátí.

Premium Services

Premium Services je doplňkový balíček programu MapInfo Pro. Obsahuje následující funkce a služby:
 • Mapa Bing Roads - podkladová mapa Microsoft Bing Roads, kterou můžete jedním kliknutím přidat do mapy.
 • Funkce Vyhledat na mapě - vyhledání adresy na mapě.
 • Technická podpora - přednostní přístup k vašim požadavkům na technickou podporu.

Systémové požadavky (64-bit)

Podporované operační systémy
 • Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1 s XenApp 6.0
 • Windows 8 64-bit
 • Windows 8.1 64-bit
 • Windows 10 64-bit
 • Windows 2012 Server 64-bit
 • Windows 2012 Server 64-bit s XenApp 7.0
Požadavky na hardware

Pro OS Windows 7: Procesor Intel Pentium 1,8Ghz, 2GB RAM, 2GB místa na disku.

Pro OS Windows 2008 Server: Procesor Intel Pentium 1,8Ghz, 2GB RAM + paměť nutná pro každého připojeného uživatele, 2GB místa na disku.

Pro OS Windows 8: Procesor Intel Core 2 duo, AMD Athlon X2 nebo lepší, 4GB RAM, 25GB místa na disku.

Pro OS Windows 10: Procesor Intel Core 2 duo, AMD Athlon X2 nebo lepší, 4GB RAM, 25GB místa na disku.

Pro OS Windows 2012 Server: Procesor 3.1 GHz nebo rychlejší vícejádrový, 8GB RAM, 40GB místa na disku.

Systémové požadavky (32-bit)

Podporované operační systémy
 • Windows 7 Ultimate 32-bit SP1
 • Windows 7 Ultimate 64-bit v 32-bit kompatibilním módu
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1
 • Windows 2008 Server R2 64-bit SP1 s XenApp 6.0
 • Windows 8 32-bit
 • Windows 8 64-bit
 • Windows 2012 Server 64-bit
 • Windows 2012 Server 64-bit s XenApp 6.5
Požadavky na hardware

Pro OS Windows 7: Procesor Intel Pentium 1,8Ghz, 2GB RAM, 2GB místa na disku.

Pro OS Windows 2008 Server: Procesor Intel Pentium 1,8Ghz, 2GB RAM + paměť nutná pro každého připojeného uživatele, 2GB místa na disku.

Pro OS Windows 8: Procesor Intel Core 2 duo, AMD Athlon X2 nebo lepší, 2GB RAM (32-bit) a 4GB RAM (64-bit), 20GB místa na disku.

Pro OS Windows 2012 Server: Procesor 3.1 GHz nebo rychlejší vícejádrový, 8GB RAM, 40GB místa na disku.

Zdroje informací

Komunita Li360

Hlavní komunita kolem programu MapInfo Pro. Najdete zde nejnovější informace o programu, diskuze o problémech, případové studie atd. V rámci komunity dochází k inetrakci uživatelů přímo s členy týmu společnosti Pitney Bowes.

Komunita Li360

Youtube kanál

Produkt MapInfo Pro má vlastní Youtube kanál, kde najdete desítky videí. Videa se týkají tutoriálů, práce s programem, školení, nebo jde o nahrávky webinarů.

Youtube kanál

Nástroje

Komunita vývojářů zveřejňuje užitečné nadstavbové aplikace pro MapInfo Pro. Stáhnout si můžete kromě výsledné aplikace také její zdrojové kódy a inspirovat se jimi při tvorbě vlastních aplikací.

Nástroje

MapInfo Pro Journal

Archiv elektronického magazínu o programu MapInfo Pro. Užitečné informace zde najdou jak začátečníci, tak pokročilí uživatelé. K dispozici jsou jednoduché tipy a triky, příklady využití pokročilých SQL dotazů i sekce pro vývojáře vlastních aplikací.

MapInfo Pro Journal

Zkušební verze

Pokud vás program MapInfo Pro zaujal a chcete ho vyzkoušet, stáhněte si zkušební verzi. Jde o kompletní instalaci a program můžete testovat 30 dní.

Zkušební verze 64-bit Zkušební verze 32-bit

Návrhy na zlepšení

Pokud máte nápady na vylepšení nástrojů programu MapInfo Pro, můžete se o ně podělit s ostatními (nebo hlasovat pro jiné nápady). Vývojáři programu tuto stránku sledují, přispívají do diskuzí a čerpají z ní inspiraci při tvorbě nové verze.

Návrhy na zlepšení